På dette anlegget til Bremnes Seashore testes lusefellene til Blue Lice ut. Selve fellene vil de av konkurransemessige årsaker ikke publisere bilder av.Foto: Blue Lice
På dette anlegget til Bremnes Seashore testes lusefellene til Blue Lice ut. Selve fellene vil de av konkurransemessige årsaker ikke publisere bilder av.Foto: Blue Lice
På dette anlegget til Bremnes Seashore testes lusefellene til Blue Lice ut. Selve fellene vil de av konkurransemessige årsaker ikke publisere bilder av.Foto: Blue Lice

Her tester de nye lusefeller

Teknologiselskapet Blue Lice vet ennå ikke om deres lusefeller fungerer. Nå har de 80 feller i vannet, og venter spent på resultater.

Det lille oppstartsselskapet Blue Lice ble etablert gjennom akseleratorprogrammet X2 Labs. Forretningsideen er å utvikle og produsere «lusefeller», enheter som lokker til seg lakselusen før den fester seg på laksen.

Har troen

Petter Stordalen og hans Strawberry Capital er blant investorene. Tidligere «superdirektør» i Sjømatrådet, Janne Log, er styreleder og Bremnes Seashore er en strategisk partner. Men selskapet har ennå ikke noen bevis på at ideen deres faktisk virker.

- Vi gjorde en pilotstudie finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Dessverre ga ikke denne testen noen resultater som kunne kvantifiseres, siden den ble utført i midten av desember, og kun varte i fire dager. Det vi har sett av forskning fra Norge og Canada, og den første prototypen vi bygget selv, gjør at vi har ståltro på at det skal fungere, sier Karoline Sjødal Olsen til Tekfisk. Hun er daglig leder i selskapet, og møter oss for å gi en oppdatering på «stoda».

zoomDaglig leder Karoline Sjødal Olsen i Blue Lice
Daglig leder Karoline Sjødal Olsen i Blue Lice

Nå har selskapet en langt mer omfattende test som utføres.

- Vi driver nå med en test av fire systemer, hvert system består av 20 feller. Det er ett system per merd, så på en av lokalitetene til Bremnes Seashore har vi installert systemet vårt på annenhver merd. Planen er at de skal testes i alle fall frem til jul, sier Olsen.

Dette prosjektet har fått støtte på 1 million kroner av Innovasjon Norge, gjennom deres miljøteknologiordning.

Endret på lukten

Lusefellene til Blue Lice er bokser i plast på 40 x 30 centimeter som henger i rigger festet i flytekragen til merden. De henger rett på utsiden av notveggen. Tester foregår i ulike dybder, fra 1 til 10 meter. Lusefellene er utstyrt med lukt og lys som skal lokke de flytende lakseluslarvene inn.

- Larvene skal tro at dette er en vert, altså en laks, og komme inn i boksen i stedet for å feste seg på laksen i merden. Og de kommer aldri ut fra boksene igjen, sier Olsen.

Lus som først har festet seg på laksen, blir ikke «lokket over».

- Dette er en forebyggende metode, og vi ser for oss at den skal brukes sammen med for eksempel rensefisk, slik at en greier å holde seg under grenseverdiene, og dermed unngår avlusning, sier Olsen.

Nøyaktig hva lukten er, er en forretningshemmelighet.

- Vi har gjort en del endringer på enheten, blant annet fått en lukt som vi mener er langt mer effektiv enn den vi hadde opprinnelig, sier Olsen.

Selve hardwaren produseres av ingeniørselskapet Icsys på Jæren, men en rekke andre leverandører er også involvert i prosessen.

zoomHer på Indre Slettevikneset oppdrettsanlegg har Blue Lice installert oppfinnelsen de mener er løsningen på problemet med lakselus. 
Her på Indre Slettevikneset oppdrettsanlegg har Blue Lice installert oppfinnelsen de mener er løsningen på problemet med lakselus. 

Vil dra nytte av «lusesesongen»

I Tekfisks podkast i vinter sa Olsens kollega Lars-Kristian Opstad at han håpet at selskapet kunne gå inn i kommersiell fase allerede i løpet av 2018. Det var litt vel optimistisk.

- Vi hadde større utfordringer enn forventet med å få oppsettet til å fungere slik vi ønsket, og har dessverre blitt forsinket i forhold til det. Nå har vi som sagt gjort endringer både på lys og lukt, og er i gang med omfattende testing. Så håper vi at vi drar nytte av lusesesongen, og får testet mest mulig i løpet av høsten, sier Olsen.

Når de ser for seg kommersielle produkter, svarer hun ikke presis på.

- Vi håper på flere pilotsamarbeid i 2019, så vil vi etter hvert se på kommersialisering. Det er veldig vanskelig å svare presist på dette nå.

Planen er å selge selve systemene. Prisen er uvisst.

Med fiskehelsebiolog på laget

Blue Lice har nå engasjert en fiskehelsebiolog til å bistå med testarbeidet på merdkanten.

- Han gjør blant annet analyser av hva som går i filtrene.

- Går fellene fulle? De må tømmes?

- Det kommer helt an på tidspunkt på året og slikt. På sikt må vi utvikle et mer automatisert opplegg for dette, men nå ser vi på filtrene manuelt. Det å bidra med mer kunnskap om hvor mye luselarver det faktisk er i vannet, er også viktig. I dag er det ganske lite kunnskap om dette.

Olsen følger også spent med på alt arbeidet som gjøres for lage modeller som skal predikere lusepresset.

- Det som gjøres med stordata og simulering gjennom IBM Watson kan være veldig nyttig kunnskap som kan være med å avgjøre oppsettet av våre systemer når de er klare til å tas i bruk.

Bremnes: - En god idé

Utviklingssjef Geir Magne Knutsen i Bremnes Seashore sier at det er flott at de kan bidra til innovasjonsprosjekter, både Blue Lice og andre prosjekter.

- Skal vi vinne kampen mot lakselus, må vi prøve ulike idéer. Vi håper at noen av dem kommer til å gjøre en forskjell, sier han til Tekfisk.

Lakseoppdretteren har stilt et av sine anlegg i Rogaland til disposisjon for uttesting av konseptet.

- Idéen er spennende, men en idé er ikke god før en kan dokumentere at den virker, sier Knutsen.

- Har du troen på dette?

- Vi vet ikke helt ennå, og det er for tidlig å si noe om testresultatene. Skal dette ha noe hensikt, må en se forskjell i merdene. Det blir spennende å se om det blir noen forskjell mellom merdene med og uten lusefeller.

Her kan du høre podkasten med Lars-Kristian Opstad:

( VILKÅR )
 
Del saken