Regjeringen kommer tilbake til behandlingen av Stad skipstunnel

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 står det at regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget om videre behandling av saken. De viser også til rapporten som kom i mai i år, som viste at forventet kostnad er økt til 3,7 milliarder kroner, og forventet nytte reduser til -3,1 milliarder. 

I en pressmelding skriver selskapet Måløy Vekst at de tar dette til etterretning. 

- Styringsgruppa jobber videre for å realisere Stad skipstunnel og holde tidsplanen om byggestart i 2021, står det i meldingen som er signert av daglig leder Randi Humborstad i Måløy Vekst. 

( VILKÅR )
 
Del saken