Prosjektet er et samarbeid mellom universitetene i Tromsø og Bergen.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim
Prosjektet er et samarbeid mellom universitetene i Tromsø og Bergen.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim
Prosjektet er et samarbeid mellom universitetene i Tromsø og Bergen.Illustrasjonsfoto: Joar Grindheim

Får 15 millioner til å forske på havbruksrett

Hovedmålet med prosjektet er å forske på den rettslige regulering av havbruksnæringen.

Nordisk institutt for sjørett går sammen med universitetene i Tromsø og Bergen i et forskningsprosjekt som skal forske på forskjellige temaer innen havbruksrett, heter det i en pressemelding.

Forskningen vil knytte seg til to hovedlinjer i næringen. Den ene gjelder oppstart og vekst, og analyserer konsesjons- og tillatelsessystemet vi har i dag. Den andre gjelder driften av virksomheten og analyserer nærmere de driftsreguleringer som er for matfiskproduksjon i sjø.

Det er også et mål å etablere et permanent norsk forskningsmiljø på området, i nært samarbeid med næringen.

Prosjektet vil gå over en fireårsperiode, fra 2018-2021.

Hovedleveransene fra prosjektet vil være to juridiske doktoravhandlinger (eventuelt en doktoravhandling og en post.dok.-avhandling), en rekke (minst ti) publiserte masteroppgaver, lærebok i havbruksrett og flere tidsskriftsartikler.

Prosjektet er tildelt nærmere 15 millioner kroner og finansieres av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF), og er et samarbeid mellom universitetene i Tromsø og Bergen.

( VILKÅR )
 
Del saken