I slutten av september inviterte Baader rundt 200 fra industrien til sitt arrangement salmon@baader.Foto: Elisabeth Fischer
I slutten av september inviterte Baader rundt 200 fra industrien til sitt arrangement salmon@baader.Foto: Elisabeth Fischer
I slutten av september inviterte Baader rundt 200 fra industrien til sitt arrangement salmon@baader.Foto: Elisabeth Fischer

Baader vil skape en digital plattform for sjømatindustrien

Kunstig intelligens og big data er på vei inn i fiskeproduksjonen for fullt.

Det tyske selskapet Baader, som leverer produksjonsutstyr til blant annet sjømatindustrien, er nå i ferd med å bevege seg fra å levere bare maskiner til å også være en software-leverandør.

Snakker bedre sammen

Nye, disruptive teknologier vil revolusjonere sjømatproduksjonen, mener Stefan Frehse i Baader Digitalization. Det sa han da Baader i slutten av september inviterte til arrangementet salmon@baader, skriver IntraFish.

Ved å samle og kombinere produktdata med prosesseringsdata har selskapet som mål å styrke totalløsninger innen fisk og fjærkreproduksjon.

Dette vil gi muligheten for systemer som snakker bedre sammen, noe som vil forbedre kvalitet og transparens og som vil gi smarte løsninger som både kan øke utbyttet og bærekraften, mener Frehse. 

- Det er mulig å gjøre interessante ting med big data, men først må vi begynne å samle det, sier Frehse.

- Derfra kan vi få til en datadrevet verdikjede, fortsetter han. 

Samarbeider med Siemens

For å få til dette har Baader inngått et samarbeid med Siemens, som har skapt MindSphere, et skybasert åpent Internet of Things-system som forbinder produkter, fabrikker, systemer og maskiner, og gir avanserte analyser. 

Sarah Kamphoven i Siemens Cloud Applications Services mener at digitalisering forandrer alt, men at matprodusenter ikke har klart å hente ut det fulle potensialet ennå.

- I dag blir mindre enn fem prosent av dataene som samles inn i produksjonsfabrikker analysert for å få innsikt, sier hun.

Kunstig intelligens

Baader bruker allerede kunstig intelligens i noen av sine prosesseringsløsninger for laks. I sløyemaskinen Baader 144 skal en maskinvarealgoritme optimalisere ytelsen gjennom bildegjenkjenning.

Den siste versjonen inkluderer to høyhastighetskameraer og fire lysmoduler som tar fem bilder per fisk, 25 fisk i minuttet. Kameraene tilbyr høyoppløselige bilder som sier noe om sløyeresultatet og gjør det mulig med spesialtilpasset distribusjon av fisken.

Dataene som samles inn blir sendt til skyen og blir analysert for å forbedre produksjonsprosessen, og et dashboard gir sanntidsinformasjon for overvåking og beslutningstaking.

( VILKÅR )
 
Del saken