Ved hjelp av en app kan oppdretterne registrere blant annet lusetall på mobilen.Foto: Anteo
Ved hjelp av en app kan oppdretterne registrere blant annet lusetall på mobilen.Foto: Anteo
Ved hjelp av en app kan oppdretterne registrere blant annet lusetall på mobilen.Foto: Anteo

Har utviklet app som erstatter papir når lakselus skal telles

Den nye appen gir oppdretterne en elektronisk løsning for registrering av blant annet lusetall og fiskens velferd.

Appen er utviklet av Anteo, i samarbeid med blant andre Midt-Norsk Havbruk.

- Utvikling av appen startet med behov for en løsning for ordinær lusetelling, slik at en kunne bytte ut papir med en elektronisk løsning. Etter hvert er appen utvidet til også å inkludere velferdsindikatorer, blant annet individkontroll basert på Fishwell-standarden, sier forretningsutvikler Svein Vegard Volden i Anteo til Tekfisk.

Har tatt den i bruk

Midt-Norsk Havbruk har allerede tatt i bruk appen, og Volden opplyser at også andre aktører i næringen har vist interesse. I etterkant av registrering av data i appen, gjøres disse tilgjengelig i en egen database.

- Vi er også åpen for at dataene som registreres i appen kan eksporteres til ulike driftssystemer og BI-løsninger, sier han.

Med BI-løsninger mener han løsninger for «Business Intelligence», et samlebegrep innen IT som handler om å fremskaffe mer eller mindre virksomhetskritisk informasjon.

- Hva som skal registreres i denne appen er fleksibelt, og avhenger også av hvilke parametere en vil ta inn. For vår del har vi ønsket at appen skal knyttes opp mot Fishwells indikatorer, sa veterinær Torolf Storsul i Midt-Norsk Havbruk til Tekfisk nylig.

Tilpasse til avlusing

Fishwell

  • Fishwell-prosjektet har en bred gruppe med deltagere fra Nofima, Havforskningsinstituttet, Nord universitet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Stirling. I styringsgruppen for prosjektet har representanter for Cermaq, Marine Harvest, Fishguard, Nordlaks og Grieg Seafood deltatt.
  • Sluttproduktet til Fishwell-prosjektet er en håndbok som er finansiert av FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond).
  • I håndboken presenteres en rekke ulike velferdsindikatorer for bruk i de vanligste produksjonssystem og håndteringssituasjoner i oppdrett av atlantisk laks. Målet er å gi en verktøyboks med velferdsindikatorer som er egnet, som enkelt kan tas i bruk og som vil gi oppdretter nyttig informasjon om fiskens velferd i ulike produksjonssystem og før, under og etter håndtering.

Volden sier at appen gir muligheter for å kunne tilpasse hva som kan registreres, alt etter behovet til de ulike aktørene.

- Vi jobber nå med å tilpasse appen opp mot avlusninger. Det vil være interessant å registrere lus på fisken før og etter avlusing, samt å registrere fiskevelferd opp mot effekt av avlusningen i en elektronisk løsning. Det gir muligheter for å optimalisere driften ytterligere, mener Volden.

Han påpeker at utvikling av appen, i likhet med andre løsninger, er krevende.

- Vi har imidlertid et team som løser det meste. Er det noe næringen har bruk for, så mener vi det er verdt å bruke tid på å utvikle nødvendige løsninger. Vi utvikler ikke produkter uten at det er et uttrykt behov. Vi har respekt for at vi kan vårt fag og at oppdretterne kan sitt fag. Vi lager ikke produkter bare for å selge. Det må være bruk for det vi lager. Når det gjelder appen, så vil tiden vise om det blir en suksess, sier han.

Anteo utvikler beslutningsstøttesystemer, som innebærer utvikling av diverse software-løsninger for havbruksnæringen.

- Vi er tett på havbruksnæringen, og har en god sammensetning av kompetanse i selskapet til å kunne levere løsninger som næringen har nytte av. Det gir oss en unik mulighet til å se behovene i næringen, samtidig som de kan se hvilke muligheter vår kompetanse og løsninger kan generere, sier Volden.

( VILKÅR )
 
Del saken