Laks i isoporkasse.Foto: Nofima
Laks i isoporkasse.Foto: Nofima
Laks i isoporkasse.Foto: Nofima

Slik kan eksporten av laksefileter økes

Bedre emballasje gir større mulighet for å eksportere fileter, og ikke bare hel laks.

Fremdeles eksporteres mesteparten av den ferske laksen fra Norge som hel, sløyd laks. Salmar er blant dem som eksporterer fileter, og de har nå vært med på et forskningsprosjekt der ulike emballasjemetoder har vært testet.

- Ett av målene med prosjektet var å oppnå bedre utnyttelse av råstoffet og sikre forutsigbar kvalitetsbevaring av fileten, sier forsker Anlaug Ådland Hansen i Nofima. 

HøyLaks-prosjektet

  • Er finansiert av Norges Forskningsråd, med Salmar som prosjekteier. 
  • Nofima har vært FoU-partner med seniorforsker Marit Kvalvåg Pettersen som faglig leder. 
  • Deltagende bedrifter har vært Tommen Gram og Multivac. 
  • Prosjektet er nå videreført til det pågående prosjektet SeaPack, også finansiert av Norges Forskningsråd.

CO2 hjelper

Ulik emballasjeteknologi er testet ved Salmars anlegg på Frøya, og nyere DNA-baserte analysemetoder er brukt for å karakterisere ulike bakterier.

- Vi ville se om det å tilsette CO2 kunne gi bedre kvalitetsbevaring. CO2 er antibakterielt, det har vært kjent lenge, og her ville vi dra nytte av CO2 som pakkegass i ulik mengde, tilsatt på ulikt vis, sier Hansen.

Noen laksefileter ble vakuumpakket og andre pakket i modifisert atmosfære, med ulike mengder CO2.

- Vi kom frem til at ved å bruke CO2 oppnås minst like god holdbarhet på filet som på hel laks, sier Hansen.

Mer bakterier utpå dagen

Noen bakterietyper er spesielt negative for laksens kvalitet og holdbarhet. En av disse heter Photobacterium og den bidrar til dårlig lukt og smak. Forskerne undersøkte laksen på to ulike fileteringstidspkt på en og samme dag, morgenskiftet og senere på dagen. 

- Vi så at det var forskjeller på hvilke bakterier som dominerte avhengig av hvilket tidspunkt laksen ble analysert. Photobacterium kommer tydeligere frem jo senere på dagen du fileterer, sier Hansen.

Forskerne har funnet at denne bakterien kan hemmes ved bruk av CO2 i pakken. Denne kunnskapen gjør at man kan tilrettelegge pakkingen bedre, for å ha bedre kontroll på kvalitet og holdbarhet.

- Temperaturen ved transport og lagring er fortsatt like viktig uansett hvordan du pakker. Men det å tilsette CO2 vil bidra til en ytterligere kvalitetskontroll med tanke på bakteriehemming, sier Hansen.

Gjenbrukskasser

Prosjektleder Pål Storø i Salmar sier at de i lang tid har jobbet med å øke filetandelen. Å unngå matsvinn i form av at laksen bevarer kvaliteten, har vært viktig for dem. Plastreduksjon har også blitt en faktor.

- Ved å ta i bruk andre pakkemetoder, har vi redusert folieforbruket med nesten 30 tonn, uten at det har gått på bekostning av holdbarheten, sier Storø til Tekfisk. 

Han understreker at emballasje er viktig for kvaliteten på laksefileter. 

- Laks er et lettbedervelig produkt, det er viktig med logistikk og emballasje. Når det gjelder emballasje, har vi gjort grep som vi nå vet helt sikkert øker holdbarheten med 2-4 dager, sier Storø.

( VILKÅR )
 
Del saken