Bildet viser prototyp som har vært testet i Lysefjorden i 1 ½ år med gode resultater.Foto: Pressefoto
Bildet viser prototyp som har vært testet i Lysefjorden i 1 ½ år med gode resultater.Foto: Pressefoto
Bildet viser prototyp som har vært testet i Lysefjorden i 1 ½ år med gode resultater.Foto: Pressefoto

Skal teste tre lukkede glober med fisk

Selskapet RyFish får prøve ut en ny type lukkede oppdrettsmerder for produksjon av stor smolt.

Det er Hordaland fylkeskommune som har innvilget søknaden fra selskapet, og klarert lokaliteten med en maksimal tillatt biomasse (MTB) på 780 tonn. På samme lokalitet har selskapet også en tillatelse til å drive fiskepark. FoU-tillatelsen er gitt for en periode på fem år, skriver IntraFish.

zoom
Arne Berge, utvikler og daglig leder i FishGLOBE. (Pressefoto)

Tre store glober

På lokaliteten Oanes Sjø skal det plasseres tre store glober med 150-200 tonn biomasse. I prosjektet skal det blant annet testes ut nødvendig avstand mellom globene. 

FishGLOBE er et lukket system med globeform, hvor en kan kontrollere utskifting av vann og gi laksen et stabilt og beskyttet miljø. I løpet av prosjektet skal det også utvikles en løsning for oppsamling av organisk materiale fra produksjonen.

To ganger årlig skal anlegget motta 100-200 grams smolt for videre påvekst til postsmolt på cirka 1.000 gram. Deretter skal fisken fraktes til eksternt matfiskanlegg. Årlig produksjon på lokaliteten er planlagt å være 1.500 tonn og 10 millioner smolt.

FishGlobe, som er et datterselskap av RyFish, har søkt om tre utviklingstillatelser til konseptet. Søknaden er så langt ikke behandlet av Fiskeridirektoratet.

Behandlet av settefylke

Det er to år siden selskapet fikk tilsagn om FoU-tillatelse. RyFish søkte da om å få knytte dette til en eksisterende lokalitet, Oanes Sjø, i Forsand kommune i Rogaland.

I og med at Arne Berge, som er ansatt i Næringsavdelingen i Rogaland fylkeskommune, står bak det private aksjeselskapet RyFish, ble søknaden om lokalitetsklarering behandlet av Hordaland fylkeskommune. Dette for å unngå konflikt om habilitetskrav.

FoU-tillatelsen er tildelt for å utføre forsøk som omfatter utprøving av den nye lukkede oppdrettsmerden, FishGLOBE, med fokus på teknologiske problemstillinger og fiskevelferd. Nofima skal ha det vitenskapelige ansvaret for prosjektet.

Selskapet har i tillegg fått tillatelse til å etablere anlegg på lokaliteten Høgås.

( VILKÅR )
 
Del saken