FjordMAX er utviklet av Salaks og NSK Ship Design.Foto: NSK Ship Design
FjordMAX er utviklet av Salaks og NSK Ship Design.Foto: NSK Ship Design
FjordMAX er utviklet av Salaks og NSK Ship Design.Foto: NSK Ship Design

Venter i spenning på svar om utviklingstillatelser

Salaks har utviklet et konsept de mener kan løse havbruksnæringens areal- og miljøutfordringer.

Muligheten til å realisere FjordMAX avhenger av Fiskeridirektoratets godkjenning av søknaden fra Salaks om ni utviklingskonsesjoner, ifølge pressemeldingen.

Selskapet venter seg et svar i løpet av kort tid.

Sammen med ingeniørene i NSK Ship Design har Salaks lansert en løsning som kan samle opp 90 prosent av fiskens avføring og eventuelt fôrspill. Dette skjer ved hjelp av store trakter med pumpesystemer montert i bunnen av merdene, ifølge en pressemelding.

I stedet for å lukke anlegget eller flytte det på land, har prosjektleder i Salaks, Karl Erik Bekkeli, mer tro på løsninger som nyttiggjør seg naturens gratis tilførsel av friskt vann på en bærekraftig måte.

- Naturen har gitt oss en helt gratis pumpeløsning som gir laksen akkurat det den trenger. Ved å bruke denne ressursen sparer man mye energi kontra det å lukke anleggene helt. Det er enorme vannvolumer som må skiftes ut og filtreres med energi- og kostnadskrevende pumpeløsninger, sier han i meldingen.

Han har levert en masteroppgave om utviklingen av konseptet, som er kalt FjordMAX. En enkelt merd vil inneholde opptil 7.020 tonn laks. 

- I tillegg er FjordMAX veldig arealeffektiv, og opptar bare en fjerdedel av arealet vi i dag bruker på for eksempel vår lokalitet Storvika, der vi har inntil 18 tradisjonelle plastmerder for opptil 4.500 tonn laks. Dette anlegget opptar 77.000 kvadratmeter i overflaten, mens FjordMAX vil klare seg med drøye 18.000 kvadratmeter, sier Bekkeli.

Her video som er laget om prosjektet:

( VILKÅR )
 
Del saken