Trung Minh Tran (til h.) og Dag Sletmo i DNB.Foto: DNB
Trung Minh Tran (til h.) og Dag Sletmo i DNB.Foto: DNB
Trung Minh Tran (til h.) og Dag Sletmo i DNB.Foto: DNB

- Sjømatnæringen har vært en sinke innen digitalisering

Men det holder på å endre seg raskt.

Det er nå et akselererende fokus på hvordan digitalisering og innovasjon kan hjelpe sjømatnæringen til å bli mer kostnadseffektiv, oppnå lavere risiko og høyere produktivitet, samt skape bedre kundeopplevelser. 

Teknologier som kunstig intelligens, big data, internet of things, blockchain, digital tvilling osv. har blitt mer modne og vil bidra til verdiøkende tjenester og produkter.

Den nye teknologien

Denne kommentaren er en del av en serie kommentarer fra aktører i NCE Seafood Innovation Cluster. Kommentarene tar for seg ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og digital sikkerhet og hvordan dette kan brukes i havbruksnæringen. 

Kunstig intelligens i Vietnam

I løpet av kort tid har det blitt høy aktivitet på området i Norge. Men det finnes finnes gode eksempler også globalt på hvilke verdier denne utviklingen skaper i sjømatnæringen. Minh Phú Seafood Company i Vietnam har investert mye i kunstig intelligens for å effektivisere interne prosesser. 

De bruker nå kunstig intelligens i oppdrett og prosessering av reker. Tidligere trengte selskapet flere maskiner til å vurdere vannkvaliteten i anlegget gjennom å måle størrelser som PH, NH3, salt, etc. Hver maskin kostet flere millioner dollar. Men takket være kunstig intelligens måler nå en maskin alle parametere og den koster bare 5000 dollar. 

Kunstig intelligens vil også bidra til å redusere selskapets arbeidsstokk med 50-70 prosent. Dette bidrar til å øke omsetningen med 30 prosent og samtidig redusere kostnadene med 30 prosent. 

Apple og Nokia

Spørsmålet er hvilke ytterligere muligheter denne utviklingen kan gi sjømatnæringen og hva fokuset vil være fremover?

Forbedringer som nevnt i eksemplet over, skjer internt i en bedrift. Vi har sett fra andre bransjer at effekten av slike bedriftsinterne forbedringer kan være svært stor. 

Men de virkelig radikale endringene kommer oftest gjennom samspill mellom mange bedrifter. De aktørene som klarer å skape sterke økosystemer blir vinnere, de som blir stående utenfor kan bli tapere. Det mest kjente eksemplet er kanskje Apple vs Nokia.

I løpet av de siste årene har det dukket opp flere utradisjonelle aktører som ønsker å ta en posisjon i ulike deler av verdikjeden innen sjømat. Dette gjelder blant annet oppdrett, transport og logistikk, samt distribusjon og oppgjør. 

Hovedformålet er å levere bedre tjenester og produkter gjennom mer strukturerte og effektive prosesser. Aqua Connect er et eksempel. Det er et indisk oppstartsselskap som ønsker å bli «Amazon» for sjømatnæringen. De har utviklet en app for rekefiskere i distriktene i India, hvor de kan kjøpe og selge reker enklere og billigere enn de gjør til vanlig. Organisasjoner som Earth Twine og World Wildlife Fund eksperimenterer med blockchain gjennom hele verdikjeden for å kunne revolusjonere sporbarhet innen sjømat. Vil slike selskaper kunne utfordre de tradisjonelle aktørene i sjømatnæringen?

Alibaba

Digitalisering vil kunne redefinere bransjegrenser og redusere friksjoner i sjømatnæringen. Vi tror at denne type bransjeglidning vil kunne oppstå i sjømatnæringen da aktører i andre bransjer ser på mulighetene til å spille en rolle i et økosystem. 

Et eksempel som ligger oss i Norge nærme, er den kinesiske netthandelgiganten Alibaba. I mars tok selskapet den norske sjømatbransjen med storm på et seminar i Bergen. Nå har de nylig inngått et formelt samarbeid med SjømatNorge om eksport av norsk fisk til Kina. 

Alibaba er ikke en vanlig detaljhandel, men har et mylder av ulike formater både på nett og i fysiske butikker. De selger produkter i eget navn, men produsentene kan også selge i egen regi og med eget merkenavn på Alibaba plattformen. Det lille norske selskapet IceFresh selger nå laks under sitt eget merkenavn direkte til den kinesiske konsumenten gjennom Alibaba. Samtidig får de demonstrert for den norske næringen at den nye fryse- og tineteknologien deres er så god at produktet oppnår samme pris som fisk som aldri har vært fryst. Og Alibaba kan sitte i bakgrunnen og samle data og lærdom gjennom å observere.

Verdifull kundeinnsikt

Vi ønsker å fremheve to temaer som vil være relevant for sjømatnæringen i et økosystem. Det første temaet er digitalisering for å skape bedre kundeopplevelser. Et økosystemperspektiv som utnytter tilgjengelig teknologi kan utfordre dagens distribusjonskanaler i sjømatnæringen. Disse vil kunne tilby løsninger med mer intuitivt grensesnitt og økt transparens og sporbarhet. 

Et eksempel er det kinesiske selskapet Gfresh, som er en global markedsplass for kjøp og salg av sjømat. Selskapet tilbyr en ende-til-ende prosess for kjøper og selger med en integrert markedsplass for kjøp og salg, distribusjon, tollklarering og kvalitetskontroll. I tillegg vil teknologiselskapet sitte på kundedataene som over tid vil gi verdifull kundeinnsikt. Dette vil også gi dem et økt konkurransefortrinn gjennom å kunne tilby verdifulle tjenester ingen andre kan tilby.

Digital innovasjon

Det andre temaet vi vil fremheve er rollen som data-aggregator. Digitalisering i sjømatnæringen vil skape store volumer av data. Det eksisterer mye bra data i sjømatnæringen allerede, men disse dataene er ofte svært fragmentert og innhenting skjer i stor grad manuelt. En data-aggregator i et økosystem vil kunne samle data gjennom hele verdikjeden og skape bedre analyser og innsikt for både kunder og leverandører. Dette vil kunne bidra til bedre rådgivning, økt transparens og bedre beslutningsgrunnlag.

I DNB har vi etablert en enhet som heter digital innovasjon innenfor storkundemiljøet. Der fokuserer vi på å skape nye forretningsmodeller sammen med ulike bransjer. 

Et eksempel er sjømatnæringen. Der har vi vært med på å kartlegge hele verdikjeden og identifisert ulike problemstillinger. Et eksempel er at det er behov for å forenkle salgs- og logistikkprosessen og at data er fragmentert og lite tilgjengelig. I dette initiativet har vi observert at sjømatnæringen går igjennom den samme reisen som DNB har vært igjennom; digitalisering utfordrer oss, men skaper også nye muligheter. Økosystem og bransjeglidning er like relevante diskusjonstemaer i sjømatnæringen som i finans, og det er mange fellesnevnere. De som klarer å tenke økosystem vil kunne posisjonere seg for fremtiden!

Her kan du lese de andre kommentarene i serien:

( VILKÅR )
 
Del saken