Vakker sommerdag hos Midt-Norsk Havbruk lengst nord i Trøndelag.Foto: Steinar Johansen/ Midt-Norsk Havbruk
Vakker sommerdag hos Midt-Norsk Havbruk lengst nord i Trøndelag.Foto: Steinar Johansen/ Midt-Norsk Havbruk
Vakker sommerdag hos Midt-Norsk Havbruk lengst nord i Trøndelag.Foto: Steinar Johansen/ Midt-Norsk Havbruk

Slik benytter Midt-Norsk Havbruk nytt verktøy for fiskevelferd

Midt-Norsk Havbruk bruker allerede velferdsindikatorene gjennom Fishwell-prosjektet.

- Vi har tatt i bruk indikatorene som er utarbeidet gjennom Fishwell-prosjektet. Det gjør vi i vår storskala produksjon av triploid laks, sier veterinær Torolf Storsul i Midt-Norsk Havbruk til Tekfisk.

Han opplyser også at selskapet i løpet av de neste par ukene vil ta i bruk Aquatraz-merden, som er selskapets konsept for utviklingstillatelser.

- Indikatorene fra Fishwell vil bli bakt inn i de velferdsvurderingene som blir gjort i produksjonen av laks i Aquatraz, opplyser han.

Et steg videre

Cermaq kunngjorde nylig at de vil ta i bruk indikatorene for fiskevelferd som er utarbeidet gjennom Fishwell.

Midt-Norsk Havbruk har imidlertid benyttet disse indikatorene i flere måneder allerede i sin storskala produksjon av triploid laks.

zoomTorolf Storsul, Midt-Norsk Havbruk
Torolf Storsul, Midt-Norsk Havbruk

- Erfaringene med bruk av disse indikatorene er så langt positive. Det er supert at vi nå har en standard å forholde oss til, og håndboken inneholder også illustrerende bilder. Dette er et steg videre med individuelle vurderinger av fiskevelferden. Det har vært og er andre standarder også, men ikke på nivå med Fishwell-standarden. Dette er et godt verktøy, sier Storsul.

Han sier at i tillegg til å benytte Fishwell-parametere, så bruker de ansatte også mye tid på observasjon av fisken i anleggene, både på fôringssentralen og ved bruk av enkle kamera i ulike situasjoner.

Fishwell

  • Fishwell-prosjektet har en bred gruppe med deltagere fra Nofima, Havforskningsinstituttet, Nord universitet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Stirling. I styringsgruppen for prosjektet har representanter for Cermaq, Marine Harvest, Fishguard, Nordlaks og Grieg Seafood deltatt.
  • Sluttproduktet til Fishwell-prosjektet er en håndbok som er finansiert av FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond).
  • I håndboken presenteres en rekke ulike velferdsindikatorer for bruk i de vanligste produksjonssystem og håndteringssituasjoner i oppdrett av atlantisk laks. Målet er å gi en verktøyboks med velferdsindikatorer som er egnet, som enkelt kan tas i bruk og som vil gi oppdretter nyttig informasjon om fiskens velferd i ulike produksjonssystem og før, under og etter håndtering.

Ikke i den ordinære produksjonen

Selskapet har imidlertid så langt ikke implementert indikatorene i den ordinære produksjonen.

- Det er ikke tatt i bruk systematisk i den ordinære produksjonen, men det er elementer i Fishwell-standarden som ligger nært opp til de indikatorene vi allerede benytter med hensyn til fiskevelferd. Et eksempel på det er ved avlusing av fisk og ved smoltkontroller.

Storsul mener imidlertid at det vil være en enkel sak å få på plass også for den resterende produksjonen til selskapet.

- Dette er noe vi vil vurdere etter hvert, men så langt er det ikke tatt noen beslutning på det.

zoomI løpet av de neste par ukene vil Midt-Norsk Havbruk ta i bruk Aquatraz-merden. Indikatorene fra Fishwell vil bli bakt inn i de velferdsvurderingene som blir gjort i produksjonen av laks i Aquatraz.
I løpet av de neste par ukene vil Midt-Norsk Havbruk ta i bruk Aquatraz-merden. Indikatorene fra Fishwell vil bli bakt inn i de velferdsvurderingene som blir gjort i produksjonen av laks i Aquatraz.

FHF og prosjektgruppen i Fishwell arrangerer denne uken flere dagsmøter for fiskehelsepersonell i næringen og veterinærer i fiskehelsetjenesten. På et av disse fikk deltagerne høre om Midt-Norsk Havbruk sine erfaringer så langt.

Har utviklet egen app

Firmaet Anteo har også utviklet en egen app for å registrere både lusetall og fiskens velferd, i samarbeid med Midt-Norsk Havbruk. I denne kan ulike velferdsindikatorer bakes inn i en registrering, som i etterkant kan gjøres tilgjengelig i en egen database eller gjøres tilgjengelig for overføring til andre datasystemer.

- Hva som skal registreres i denne appen er fleksibelt, og avhenger også av hvilke parametere en vil ta inn. For vår del har vi ønsket at appen skal knyttes opp mot Fishwells indikatorer, sier Storsul.

( VILKÅR )
 
Del saken