Her lastes norsk laks ombord i t Emirates-flyet på vei til Dubai.Arkivfoto: Øyvind Elvsborg
Her lastes norsk laks ombord i t Emirates-flyet på vei til Dubai.Arkivfoto: Øyvind Elvsborg
Her lastes norsk laks ombord i t Emirates-flyet på vei til Dubai.Arkivfoto: Øyvind Elvsborg

- Vi må sende sjømat fra nord direkte med fly til kundene i Asia

Brikkene faller nå på på plass for ukentlige direkte flygninger av laks fra Evenes til sentrale markeder i Asia.

Sjømatnæringen i nord har det siste året arbeidet med etablering av direkteflyginger fra Evenes til sentrale destinasjoner i Asia. Transportselskapet Pole Postion Narvik, har utført oppdraget for sjømatnæringen i nord, og har i samarbeid med SINTEF Nord, fått på plass et flytilbud som i første omgang innebærer ukentlige flygninger av inntil 50 tonn laks fra Evenes.

Forlengelse av rullebanen

Rullebanen på Evenes er 2808 meter lang, noe som begrenser mulighetene for anvendelse av de største flytypene. Oppstarten baserer seg på flytypen Boeing 777. Rundturen baserer seg på å fylle fly med gods fra Asia til Europa, og en kombinasjon av varer fra Europa og laks fra Evenes tilbake. Retningsbalansen (forsøk på å oppnå like mengder gods begge veier) er i dag mer gods vestover enn østover, og konseptet baserer seg på utnyttelse av ledig returkapasitet østover med laks fra nord.

Denne løsningen reduserer fremføringstiden for laksen med omkring to døgn. I dag transporteres laksen med tog fra Narvik til Oslo, for så å lastes om og kjøres med bil til flyplasser på kontinentet. Paradokset er at laksen så kommer tilbake over Evenes på vei til Asia.

En forlengelse av Evenes med 700 meter vil gjøre det mulig å benytte alle flytyper, som igjen betyr at opp til 120 tonn sjømat kan løftes ut i hver flygning. Kostnadsbesparelsene blir større og CO2-utslippene vesentlig lavere.

zoomSlik kan transporten av laks fra nord bli.
Slik kan transporten av laks fra nord bli.

Kombinere fly og bane

I en kombinasjon med jernbane fra Narvik direkte til kontinentet, med planlagt oppstart juli 2019, er det mulig å oppnå ytterligere økonomi- og miljøeffekter. For sjømat som skal til Europa, reduseres transporttiden med 1-2 døgn, sammenlignet med dagens transportløsning via Oslo.

Konseptet der fly og bane kombineres, baserer seg på en løsning der opp til 120 tonn gods flys inn fra Asia til Evenes, for så å transporteres med tog direkte fra til kontinentet. Godset tåler det ekstra døgnet som trengs sammenlignet med at godset flys direkte fra Asia til kontinentet. Flyet returnerer så med 120 tonn sjømat til Asia.

Reduserer flytiden

En slik løsning gjør at tiden i luften reduseres med to timer hver vei, noe som igjen utgjør over 100.000 tonn redusert CO2-utslipp per år ved daglige flygninger. Reduserte transportkostnader estimeres til over 200.000 million kroner.

Evenes sin store fordel er den korte anstanden (50 km) til jernbane i Narvik med direkte tog til kontinentet. Samtidig anbefales det at effekter ved forlengelse av eksempelvis Værnes og Flesland også analyseres.

I det videre arbeidet med Nasjonal Transportplan, er det nå viktig at analyser gjennomføres slik at investeringer i infrastruktur optimaliseres, og at transportløsninger på sjø, vei, bane og i lufta sees i sammenheng. Vi ser en katastrofal nedgang i transport på bane til fordel for vei. Mye av årsaken til dette er at transportløsninger som tilbys ikke klarer å se hvordan transportmoder samlet kan optimaliseres. 

Produksjonen av sjømat forventes å øke fire ganger frem til år 2050. Det meste av økningen kommer i nord.

Her kan du lese den forrige kommentaren til Jørn Eldby:

( VILKÅR )
 
Del saken