Roy Evan Strømskag er driftsleder ved Seafood Rogalands nye kontrollsenter.Foto: Jan Inge Haga
Roy Evan Strømskag er driftsleder ved Seafood Rogalands nye kontrollsenter.Foto: Jan Inge Haga
Roy Evan Strømskag er driftsleder ved Seafood Rogalands nye kontrollsenter.Foto: Jan Inge Haga

Grieg Seafood har åpnet nytt pilotanlegg i Rogaland

Forrige uke åpnet Grieg Seafood sitt første kontrollsenter, et pilotanlegg i Rogaland. Og det er langt mer enn fjernfôring som skal foregå her.

Flere oppdrettsselskaper har lagt om til fjernfôring de siste årene. Fra en operasjonssentral eller et kontrollsenter på land styrer dedikerte operatører fôringen på en rekke anlegg. 

Det skal bedre fôringen, og gi de ansatte på merdkanten bedre tid til å gjøre andre oppgaver, som røkting av rensefisk, lusetellinger og andre operasjoner.

Bedre produktivitet og bærekraft

Nå er også Grieg Seafood i gang.

- Denne uken åpnet vi vårt første kontrollsenter. Dette blir litt som et kontrolltårn på en flyplass, sa konsernsjef Andreas Kvame under IntraFish og DNBs arrangement Seafood Investment Forum i London forrige uke.

Selskapets konsept «Grieg Seafood Precision Farming» skal gi lakseproduksjon med bedre produktivitet og bærekraft, samt lavere kostnader. Stikkord i konseptet er datadrevet beslutningsstøtte, bedre innsikt, bedre kontroll, stordata og digitalisering. De skal også gå «fra å se i bakspeilet» via dagens «realtid» til å kunne vite hva som kommer til å skje.

Senteret er et pilotanlegg for det nye konseptet til Grieg.

- Vi tror at dette vil gi bedre fôring. Dette gjør at vi kan fôre i større deler av døgnet, og at vi har egne fôrere, slik at røkternes tid og fokus kan være på andre operasjoner, sier Kvame til Tekfisk. Det vil også øke sikkerheten for de ansatte på sjøen.

Anlegget ligger på Judaberg i Finnøy kommune i Rogaland.

- Foreløpig er det kun to anlegg som styres fra sentralen, men etter hvert skal alle anlegg i Rogaland kobles til her. I snitt har vi 9-10 anlegg i drift til enhver tid i Rogaland, sier Grieg-sjefen.

Skal utvide

I tillegg til Rogaland, har Grieg Seafood også lakseproduksjon i Finnmark, British Columbia (Canada) og på Shetland (Skottland).

- Målet er å ha fjernfôring på alle anlegg i alle regioner i løpet av 2019, sier Kvame.

Grieg Seafood er etter eget sigende «kanskje det oppdrettsselskapet som har kommet lengst med digitaliseringen» av virksomheten sin. Som Tekfisk nylig skrev, har blant annet selskapet utviklet et system for algeovervåkning i Canada. Der kan de ved hjelp av sensorer i vannet, satellittbilder og andre inputs overvåke og ikke minst predikere hvordan algesituasjonen er og vil bli.

zoomRøkterne har via en rekke kameraer full kontroll over hva som skjer både i og rundt merdene.
Røkterne har via en rekke kameraer full kontroll over hva som skjer både i og rundt merdene.

Bare begynnelsen

Foreløpig er det hovedsakelig fjernfôring som skal foregå på Judaberg, men etter hvert er det langt mer som skal foregå ved dette og andre kontrollsentre i Grieg-systemet.

- All informasjon som hentes inn fra våre sensorer bearbeides og presenteres for operatørene i senteret. Det går på hva som er i merden og miljøet rundt, vi har åpne data som vær- og strømforhold, og naturligvis mye data om fôr og fôring.

Enda mer vil komme etter hvert, da dette «bare er en start».

- Vi samler inn og organiserer både historisk og ny informasjon. Vi jobber mye med IBM Watson og andre for å nyttiggjøre informasjonen. Vi samler også inn mer data enn vi kan nyttiggjøre nå, da vi kan få bruk for dem i fremtiden, sa konsernsjefen.

Et veldig viktig poeng for Grieg, var at dataene må være åpne, og kunne deles.

- Det er noe vi har brukt noe tid på å få leverandørene til å forstå viktigheten av, sa Kvame.

Her kan du høre podkast med digitaliseringsdirektør Trond Kathenes i Grieg Seafood:

( VILKÅR )
 
Del saken