Dette er lokaliteten som har navnet Grunnsøya.Foto: Pressefoto
Dette er lokaliteten som har navnet Grunnsøya.Foto: Pressefoto
Dette er lokaliteten som har navnet Grunnsøya.Foto: Pressefoto

Her har dei landstraum eller batteri på alle lokalitetar

E. Karstensen Fiskeoppdrett har hatt landstraum sidan 2005. No har alle anlegga landstraum eller batteridrift.

Det samme har Marø Havbruk, melder dei to selskapa i ei felles pressemelding.

- Ein stor dag

Tiltaka vil redusere klimaavtrykket frå produksjonen betrakteleg, gje eit betre arbeidsmiljø og samtidig gje mindre støy til dei som bur eller ferdast anlegga, heiter det. 

- Denne veka blei lokalitet Marøytåa på Svanøy kobla til straumnettet, ein etterlengta investering vi starta opp planlegginga av for eit år sidan. Det var ein stor dag då vi kunne slå av generatoren og det likevel var straum på oppdrettsanlegget, seier Elin Tveit Sveen, dagleg leiar i Marø Havbruk, i pressemeldinga

På lokalitet Langeråa i Batalden har E. Karstensen Fiskeoppdrett hatt landstraum sidan lokaliteten vart starta opp i 2005.

- På lokalitet Grunnsøya, som ligg lengst nord i Flora kommune, var avstanden til land større og valet vart å gå for løysinga Fjord Hybrid med batteridrift levert av Fjord Maritime, seier Nils Tore Karstensen i E.Karstensen Fiskeoppdrett.

- God butikk

Sidan oppstarten på lokaliteten i mai har Fjord Hybrid redusert gangtida til dieselgeneratoren frå 24 timer til 4 timar pr. døgn. Resten av døgnet ligg dei berre på batteri, og har redusert gangtida til dieselgeneratoren med 84 prosent.

- Det er god butikk for oss og for miljøet, fastslår Karstensen.

Løysinga har ei forventa nedbetalingstid på tre år og batteripakka er dimensjonert for ei levetid på ti år.

Blom Fiskeoppdrett er også i full gang med å rulle ut landstraum. Ein rapport frå Bellona og ABB anslo tidlegare i år at landstraum i lakseoppdrett kan kutte CO2-utslipp med 360.000 tonn.

Energi Norge og Sjømat Norge kom med ein rapport i august som viser at det er lønnsomt for oppdrettarane å bytte ut dieselaggregat.

( VILKÅR )
 
Del saken