Fiskefôr under produksjon.Arkivfoto: Anders Furuset
Fiskefôr under produksjon.Arkivfoto: Anders Furuset
Fiskefôr under produksjon.Arkivfoto: Anders Furuset

Laks trenger mye mer av enkelte vitaminer enn det som har vært anbefalt

Et forskningsprosjekt har gitt nye anbefalinger på nivå av vitaminer i fôr til laks.

Tidligere var mesteparten av fôret til oppdrettslaksen basert på fiskemel og fiskeolje, mens det nå ofte er 70 prosent plantebasert. 

Planter inneholder også vitaminer og mineraler. Men laksen klarer ikke å ta opp vitaminene og mineralene fra planter like effektivt som de gjør fra marine kilder.

Trodde ikke det de så

Nå har et forskningsprosjekt ledet av Havforskningsinstituttet (tidligere NIFES) med Kristin Hamre som prosjektleder vist at for noen av mineralene og vitaminene som er studert, ligger de gamle anbefalingene langt under de reelle behovene, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), som har støttet prosjektet.

- Vi trodde neste først ikke det vi så, uttaler Hamre. 

Det viste seg nemlig at fisken trenger fire ganger så mye niacin og dobbelt så mye B6 som tidligere anbefaling. 

Vitamin C og E, vitamin B6, pantoten og niacin var de vitaminene der status i fisken var påvirket av fôret.

zoomNye vitaminråd. Bg.
Nye vitaminråd. Bg.

Lavere vekst

Når det gjelder mineralene, var det forskjeller i status mellom gruppene for Cu, Zn og Se. Nye verdier ser ut til å stemme med det som også ble funnet i et tidligere EU-forsøk, men data herfra er ikke oppsummert ennå. 

Forskerne gjorde et forsøk med to behandlinger. Den ene gruppen laks fikk et fôr basert på de gamle vitaminanbefalingene, og den andre gruppen fikk fôr med de nye anbefalingene.

Ved første øyekast var det ingen forskjell på fiskene. De vokste like bra på begge typer fôr. Men fisken som fikk det nye fôret hadde større celler i muskelen, og hadde en bløtere konsistens.

- Hver enkelt celle i muskelen vokste bedre med det nye fôret, og større celler gir bedre og friskere kvalitet på fileten, sier Hamre til Havforskningsinstituttet.

Forsøkene ble gjort i en periode på tre måneder. Hamre legger til at de kanskje ville sett forskjeller i vekst hos fisken dersom forsøket hadde vart lenger.

Fikk B-vitaminmangel

Hos fisken som fikk fôret med de gamle vitaminanbefalingene så forskerne en opphoping av stoffet cystationin, noe som er en indikasjon på B-vitaminmangel. Har fisken mangel på ett eller flere viktige B-vitaminer kan stoffskiftet stoppe opp, og fisken blir syk.

- Dette bekrefter at fisken trenger å få tilsatt mer B-vitaminer enn det som er i de gamle fôranbefalingene, sier Hamre.

( VILKÅR )
 
Del saken