NRS sitt konsept "Arctic Offshore Farming" er designet for å operere i værharde omgivelser.Foto: NRS
NRS sitt konsept "Arctic Offshore Farming" er designet for å operere i værharde omgivelser.Foto: NRS
NRS sitt konsept "Arctic Offshore Farming" er designet for å operere i værharde omgivelser.Foto: NRS

Har testet modell av fremtids-anlegget i Frankrike

Hvem som skal bygge den nye offshore-merden til Norway Royal Salmon blir bestemt i høst.

Norway Royal Salmon (NRS) fikk tilsagn om åtte utviklingstillatelser til sitt konsept «Arctic Offshore Farming» i mars i år. NRS og Aker Solutions har utviklet et halvt nedsenkbart offshore oppdrettsanlegg som er dimensjonert for værharde områder. 

- Prosessen går som planlagt, og akkurat nå jobber vi for å få på plass et team og en organisasjon til å drive prosessen videre, i tillegg til å utvikle konseptet, sier Klaus Hatlebrekke, konserndirektør marked og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon, til Tekfisk.

Utvikling av designet

Norway Royal Salmon er i gang med å finne leverandører til offshoreanlegget. Leverandørene til enkelte av de store tingene som skal på plass er allerede valgt, men Hatlebrekke vil foreløpig ikke ut med hvem disse er. 

zoomKlaus Hatlebrekke, konserndirektør marked og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon.
Klaus Hatlebrekke, konserndirektør marked og forretningsutvikling i Norway Royal Salmon.

- Vi har hatt grundig modelltesting av anlegget i sommer for å få bekreftet at det tåler å ligge der vi har tenkt. Modelltestingen ble gjennomført i et strøm- og bølgebasseng hos Oceanide i Frankrike. Dette er et anerkjent anlegg hvor det også er testing av båter, rigger og havvindkonstruksjoner. Testperioden var spennende, sier Hatlebrekke. 

 - Det var veldig betryggende å se at resultatene fra modelltesten korrelerte så godt med det vi hadde forventet. Modelltesten var en klar bekreftelse på at anlegget tåler ekstreme miljøbelastninger, fortsetter han.

Modelltesten har også vist at dobbeltnot-konseptet fungerer svært godt. Det er derfor besluttet at NRS skal bruke dobbeltnot, noe som ytterligere reduserer sannsynligheten for rømming.

Mange verft på lista

Opprinnelig var 25 verft aktuelle for å bygge anlegget, men dette er nå er redusert til færre verft.

- Vi tar sikte på å velge verft til bygging av anlegget i oktober/november. Da skal designet være endelig, og verftet vet nøyaktig hva som skal bygges. Utvikling av designet inkluderer både anlegg, not og flåte, sier Hatlebrekke.

Les også: 53 utviklingstillatelser klare så langt

Når verft er valgt, blir bestillingen av stål gjort.

- Da regner vi med at byggingen av anlegget vil komme i gang i løpet av mars/april til neste år. Med en byggetid på rundt et år, er planen at anlegget skal stå ferdig sommeren 2020 hvor det skal installeres og funksjonstestes. På sensommeren/høsten 2020 planlegger vi å sette fisk i anlegget.

Lokalisering i Troms

Planen er å plassere anlegget i Troms, og det jobbes nå med en søknad om lokalitetsklarering. I den prosessen skal flere statlige instanser få komme med innspill.

Hatlebrekke sier at en så langt har klart å følge tidsplanen for prosjektet.

- Vi er akkurat der vi skal være. Etter hvert skal vi også få på plass en driftsleder som skal delta i utviklingen og driften av prosjektet.

zoomNRS sitt konsept
NRS sitt konsept "Arctic Offshore Farming" skal etter planen plasseres i Troms.

Det er en rekke personer som jobber med prosjektet, både hos NRS, Aker Solutions, andre levererandører, i tillegg til innleid kapasitet.

Det skal være vanskelig å få tillatelse

Hatlebrekke synes prosessen med utviklingstillatelser er spennende, og mener Fiskeridirektoratet har gjort en god jobb.

- Det skal være vanskelig å få tillatelser. Det er et nåløye. Vi ser at ting tar lang tid, men har forståelse for det.

Les også: Konsulenter skal kutte saksbehandlingstiden på utviklingstillatelser

- Bidrar ordningen til at en får løst ut et potensial i næringen som en ikke ville sett uten utviklingstillatelser?

- Utviklingstillatelsene er en fin måte å dra næringa ut i mer eksponerte områder. Skulle næringa gjort dette selv uten denne ordningen, så hadde det vært en mye mer gradvis utvikling. Denne ordningen er et ønske og en mulighet til å ta et stort jafs i utviklingen av næringen. Fremtiden vil vise om det var riktig. Forhåpentligvis vil noen av løsningene eller kombinasjoner av løsninger sette en industristandard for fremtidens eksponerte havbruksanlegg, sier Hatlebrekke.

Slik har det gått med de andre som har fått utviklingstillatelser:

( VILKÅR )
 
Del saken