Engesunds betongmerd er nå kommet på plass i Masfjorden.Foto: Pressefoto
Engesunds betongmerd er nå kommet på plass i Masfjorden.Foto: Pressefoto
Engesunds betongmerd er nå kommet på plass i Masfjorden.Foto: Pressefoto

Bergen Group Sjøsterk og Engesund Fiskeoppdrett samarbeider om utvikling av betongmerd

De to selskapene har inngått en kommersialiseringsavtale om videreutvikling og produksjon av et nyutviklet lukket betongmerd for produksjon av større smolt.

Det første pilotanlegget settes i drift på Engesund Fiskeoppdretts lokalitet i Masfjorden i løpet av oktober. Anlegget har en kapasitet på inntil 100.000 smolt på opp til 400-500 gram.

Betongmerden er bygget av Bergen Group Sjøsterk (tidligere eid av Backe Bergen), og samarbeidet som nå er inngått, er knyttet til salg og produksjon av «Engesundmerden», heter det i en pressemelding.

Større smolt

Den er et resultat av et omfattende utviklingsarbeid i regi av Engesund Fiskeoppdrett, sammen med blant annet Multiconsult og med støtte fra Innovasjon Norge. Anlegget er bygget på Stamsneset i Bergen.

Engesundmerden gir muligheter for produksjon av større smolt i et lukket anlegg før den settes ut i åpen sjø. Et slik postsmolt-anlegg skal sikre fisken oppvekst i et beskyttet miljø i en tidlig fase der fisken er mer sårbar. I tillegg skal bruk av et postsmolt-anlegg redusere lusepresset vesentlig ved at produksjonstiden i åpne merdanlegg i sjøen blir redusert. 

Det flytende betong-anlegget har en dimensjon på 20x30 meter og et basseng på 1.000 kubikkmeter. Merden er bygget som et gjennomstrømmingsanlegg der vannet hentes fra 20 meter og filtreres for alt fra maneter til lakseluslarver. Utviklingen av anlegget baserer seg på en grønn konsesjon som Engesund Fiskeoppdrett fikk tildelt i 2014.

zoomEngesunds lukkede betongmerd på Stamsneset, der den er bygget.
Engesunds lukkede betongmerd på Stamsneset, der den er bygget.

Håper på større anlegg

Daglig leder Svein Eivind Gilje ser frem til å få det nye anlegget på plass og i produksjon i løpet av de kommende månedene.

- Den omfattende utviklingsfasen bak dette anlegget har gitt oss viktige erfaringer som vi ønsker å dra med oss videre i arbeidet med å sikre næringen økt en bærekraft gjennom en redusert biologisk produksjonsrisiko, sier Gilje i meldingen. 

Han viser til at selskapet har søkt myndighetene om en ny utviklingskonsesjon for et tilsvarende lukket anlegg med vesentlig høyere kapasitet.

- Vi håper Fiskeridepartementet ser verdien av å få realisert et større lukket anlegg. Når det gjelder arealbehov er det en glimrende idé å få opp størrelsen på fisken i lukkede anlegg i de innerste fjordene før de tas ut på eksisterende anlegg. Det kan effektivisere driften på eksisterende lokaliteter, sa Gilje til Tekfisk i august.

zoomSvein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett
Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett

Store muligheter

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ser store muligheter i den inngåtte kommersialiseringsavtalen med Engesund Fiskeoppdrett.

- Teknologien bak «Engesundmerden» representerer en betydelig innovasjon basert på tekniske løsninger vi som flåteprodusent og maritim serviceaktør vurderer som både robust og velbegrunnet. Avtalen med Engesund Fiskeoppdrett gir oss muligheten til å utvide og videreutvikle den godt etablerte fôrflåteproduksjonen i Bergen Group Sjøsterk i takt med de økte kravene som stilles til havbruksnæringen i forhold til en miljøvennlig og framtidsrettet vekst, sier konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken