iFarmFoto: Selskapsillustrasjon
iFarmFoto: Selskapsillustrasjon
iFarmFoto: Selskapsillustrasjon

Cermaq gjør nye grep innen fiskevelferd

Cermaq tar i bruk nye velferdsindikatorer ved alle sine anlegg. Med iFarm vil havbruksselskapet utvikle dette ytterligere, og sjekke hver fisk i anleggene minst en gang per uke.

Nylig kunngjorde Cermaq at de vil implementere en ny policy for fiskevelferd i konsernet, som er basert på anbefalingene i Fishwell-prosjektet.

Fishwell

  • Fishwell-prosjektet har en bred gruppe med deltagere fra Nofima, Havforskningsinstituttet, Nord universitet, Veterinærinstituttet og Universitetet i Stirling. I styringsgruppen for prosjektet har representanter for Cermaq, Marine Harvest, Fishguard, Nordlaks og Grieg Seafood deltatt.
  • Sluttproduktet til Fishwell-prosjektet er en håndbok som er finansiert av FHF (Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond).
  • I håndboken presenteres en rekke ulike velferdsindikatorer for bruk i de vanligste produksjonssystem og håndteringssituasjoner i oppdrett av atlantisk laks. Målet er å gi en verktøyboks med velferdsindikatorer som er egnet, som enkelt kan tas i bruk og som vil gi oppdretter nyttig informasjon om fiskens velferd i ulike produksjonssystem og før, under og etter håndtering.

- Vi mener dyrevelferd er viktig del av husdyrhold, og FishWell har laget en grundig oversikt over hvordan en kan måle fiskevelferd gjennom miljøbaserte og dyrebaserte forhold. Ett av målene for FishWell var å gi næringen holdbare og lett forståelige operasjonelle velferdsindikatorer som er spesifikke for art, livsstadium og produksjonssystem, sier Olai Einen, direktør for forskning og utvikling i Cermaq, til Tekfisk.

En rekke faktorer

Cermaq påpeker at de ønsker at fisken skal trives, vokse og være frisk. En fisk med god velferd er friskere, yter bedre og har bedre kvalitet, noe som er essensielt for produktiviteten og bærekraften til Cermaqs drift.

Fiskevelferd avhenger av en rekke biologiske og miljømessige faktorer. Cermaq påpeker at de tilstreber å møte fiskens behov, og at stadig forbedring, forskning og innovasjon er en del av selskapets kultur.

- Vår policy på fiskevelferd er et signal om hvordan vi ser på fiskevelferd og hvordan vi jobber med dette. Målet er å lage konkrete indikatorer utover dem vi allerede har, som på en bedre måte skal gi et bilde av fiskevelferd i våre anlegg. Samtidig mener vi at overgang til individbasert oppdrett, som med iFarm, vil være det store gjennombruddet for fiskevelferd. Da tar vi på alvor at hver enkelt oppdrettsfisk har egenverdi, slik det heter i dyrevelferdsloven, påpeker Einen.

iFarm

Cermaq søkte om 10 utviklingstillatelser til å utvikle iFarm. Fiskeridirektoratet vil gi selskapet fire utviklingstillatelser til å utvikle teknologien. Cermaq har anket direktoratets beslutning.

- Med iFarm vil vi sjekke hver enkelt fisk jevnlig - minst en gang per uke; både status og utvikling siden sist blir registrert. Sjekken vil omfatte vektutvikling, kondisjon (forhold lengde/vekt), lus, misdannelser, sår og andre sykdomstegn. I tillegg kan man skille ut fisk som er syk eller som lider. Vi unngår også å behandle frisk fisk, slik vi gjør når vi behandler hele merder. Dette er et vesentlig bidrag til bedre dyrevelferd, forklarer Einen.

Når iFarm er utviklet, kan en måle fiskehelsen og velferdsparameterne som er presentert i Fishwell. Gjennom å sortere og behandle fisk individuelt, vil velferden for all fisk i merden øke og dødeligheten til bli drastisk redusert, mener Cermaq.

Einen opplyser at selskapets policy vil gjelde i hele Cermaq, og indikatorene som innføres vil gjelde i hele Cermaq.

- iFarm vil utvikles i Norge, dersom søknaden blir godkjent. Når iFarm er utviklet vil det være aktuelt for Cermaq å ta den i bruk både i Norge, Chile og Canada, og jeg antar at det vil være aktuelt for mange andre selskaper også, sier Einen.

Les også: De er Cermaqs godt bevarte hemmelighet

Fantastisk at det tas i bruk

Seniorforsker Christopher Noble i Nofima er leder av Fishwell-prosjektet. Han er glad for at Cermaq vil ta i bruk indikatorene fra Fishwell-prosjektet.

- Vi synes det er fantastisk at verktøykassen med indikatorer allerede blir tatt i bruk i næringen. Det var et av hovedmålene med prosjektet, å evaluere rekken av tilgjengelige velferdsindikatorer og vurdere bruken av dem ute på anleggene - og peke på hvordan indikatorene kan brukes i ulike oppdrettssystemer, rutiner og operasjoner, sier Noble til Tekfisk.¨

Også Midt-Norsk havbruk har tatt i bruk de nye indikatorene for fiskevelferd.

FHF og prosjektgruppen i Fishwell arrangerer denne uken flere dagsmøter for fiskehelsepersonell i næringen og veterinærer i fiskehelsetjenesten. Møtene finner sted i Bergen, Trondheim og Tromsø. Målsetningen er å etablere mest mulig enhetlig overvåking av fiskevelferd i laksenæringen.

Noble sier at en på disse møtene vil få tilbakemelding på mottakelsen av prosjektet så langt.

- I håndboken som er utarbeidet påpekes det at det fremdeles er kunnskapshull. Hvordan vil dere jobbe for å tette disse?

- For oss som forskere gir disse kunnskapshullene oss indikatorer om hvilke områder vi kan fokusere på, både på kort og lang sikt, sier Noble.

Svein Martin Jørgensen i FHF opplyser at kunnskapshull også vil bli diskutert på arbeidsmøtene som arrangeres denne uken.

- Vi kjenner også til at FHF vurderer å styrke forskningsaktiviteter på dette området fremover, sier Jørgensen til Tekfisk.

( VILKÅR )
 
Del saken