Erko Seafood er blant dem som venter på svar. De har søkt om syv utviklingskonsesjoner basert på et design utviklet av Global Maritime.Foto: Global Maritime
Erko Seafood er blant dem som venter på svar. De har søkt om syv utviklingskonsesjoner basert på et design utviklet av Global Maritime.Foto: Global Maritime
Erko Seafood er blant dem som venter på svar. De har søkt om syv utviklingskonsesjoner basert på et design utviklet av Global Maritime.Foto: Global Maritime

Konsulenter skal kutte saksbehandlingstiden på utviklingstillatelser

Norconsult skal bistå med teknisk gjennomgang av dokumenter i forbindelse med behandling av søknader om utviklingstillatelser.

Fiskeridirektoratet er tydelige på at det fortsatt er de som gjør selve vurderingen om hvorvidt en søknad skal få utviklingstillatelser.

- I vurderingen av søknader om utviklingstillatelse er det nødvendig med tekniske grunnlagsdokument hvor det gjøres tekniske vurderinger av de omsøkte konseptene opp mot regelverket og retningslinjene. Norconsult har allerede fått opplæring i utarbeidelse av de tekniske dokumentene, og er godt i gang med leveransene, sier sivilingeniør Knut Eikeset i Fiskeridirektoratet i en melding.

Kontrakten med Norcunsult var vært lyst ut på offentlig anbud.

Det er for tiden 46 søknader som ligger på direktoratets bord for første vurdering.

Fredag forrige uke fikk Norhern Lights Salmon avslag på sin søknad om tre tillatelser til et konsept med en semilukket enhet med bruk av filtrert vann og barriereduk. Denne søknaden ble sendt inn 12. mai 2017.

Norconsult er ifølge eget sigende Norges største tverrfaglige rådgivningsmiljø, og et av de største i Norden. De er særlig store innen bygg og anlegg, samferdsel og energi. 

IntraFishs oppdaterte oversikt over utviklingssøknader og status finner du her

( VILKÅR )
 
Del saken