AkvaFuture oppdretter laks i lukkede merder.Foto: AkvaFuture
AkvaFuture oppdretter laks i lukkede merder.Foto: AkvaFuture
AkvaFuture oppdretter laks i lukkede merder.Foto: AkvaFuture

Nå vil de produsere laks i lukkede anlegg på Island

AkvaFuture vil doble produksjonen i Norge, og er samtidig i en tidlig fase for å etablere to lokaliteter på Island.

AkvaFuture sin teknologi er et helt lukket anlegg som er utviklet av morselskapet AkvaDesign for å forhindre lakselus.

Planen er å produsere 3.000 tonn laks i 2018 på tre lokaliteter i Nord-Norge, og 6.000 tonn innen 2020.

Prosessen med å få nye tillatelser i Norge gjør imidlertid at selskapet ser mot Island for å vokse.

Kan ta to år

Selskapet er nå i en tidlig fase i sitt prosjekt på Island, med to ulike initiativer for sin patenterte teknologi. Det ene prosjektet er planer om å produsere opptil 20.000 tonn av sin «Ecosalmon» nord på Island, nær Akureyri. Det andre prosjektet er å produsere 6.000 tonn i fjorden Isafjardardjup nordvest på øya.

AkvaFuture har nylig fått klarsignal til å gå i gang med en risikovurderingsplan for det første prosjektet. Ifølge konsernsjef Rognvaldur Gudmundsson kan det ta to år før de kan starte bygging, men planen er å levere den første risikovurderingen våren 2019.

Selskapet vil øke produksjonen gradvis og nå 20.000 tonn på lokaliteten i løpet av ti år.

- Det er en lang prosess og så snart vi har levert den første risikovurderingen, kan det ta måneder før myndighetene fatter en beslutning. Om alt går etter planen, kan vi begynne å bygge i 2020, sier han til IntraFish.

Strøm i merden

De lukkede merdene forhindrer kontakt med miljøet rundt merden, og skal også forhindre rømming og gi optimale oppdrettsforhold.

Sjøvann fra dypet pumpes inn i merdene gjennom ulike åpninger. Det skaper en strøm inne i merden, og i tillegg tilsettes det oksygen.

På bunnen av merden er det en åpning som gjør at vannet skiftes ut, samtidig som en tar vare på slammet. Dette blir pumpet i land og kan benyttes til produksjon av biogass og gjødsel.

- Vi har mål om å produsere miljøvennlig oppdrettet laks med lite fotavtrykk, og det er det vi gjør. Vårt konsept er veldig bærekraftig gjennom produksjonssyklusen, sier Gudmundsson.

( VILKÅR )
 
Del saken