Optoscale tester sin biomassemåler BioScope i åpen merd. Produktet har nå vært gjennom omfattende tester mot slaktevekt, med gode resultaterFoto: Optoscale
Optoscale tester sin biomassemåler BioScope i åpen merd. Produktet har nå vært gjennom omfattende tester mot slaktevekt, med gode resultaterFoto: Optoscale
Optoscale tester sin biomassemåler BioScope i åpen merd. Produktet har nå vært gjennom omfattende tester mot slaktevekt, med gode resultaterFoto: Optoscale

- Ikke glem den trinnvise innovasjonen

I en tid preget av stort fokus på utviklingstillatelser, fullskala landbasert produksjon og lukkede merdsystemer, er det viktig å ikke glemme betydningen av de små innovative stegene.

Havbruksnæringen vil være en av de viktigste kildene til mat for en stadig voksende befolkning. 

Videreutvikling viktig

Med nærmere 10 milliarder mennesker på jorden om kun få år, vil oppdrett av fisk være essensielt. I det bildet er både offshore oppdrett, landbaserte systemer og lukket produksjon viktig - men viktigst av alt vil trolig merdbasert oppdrett, slik vi driver i dag, være.

Merdbasert oppdrett er en fantastisk form for matproduksjon, og er allerede en av de mest bærekraftige kildene til protein. Videreutvikling av denne produksjonen vil derfor være viktig, i alle fall i min levetid. Gjennom samarbeid mellom bedrifter i Norge, og på tvers av landegrenser, muliggjøres videreutviklingen av denne fantastiske næringen.

For NCE Aquatechs over 120 medlemsbedrifter, er inkrementelle (trinnvise) innovasjoner en del av hverdagen. Det siste året har klyngens partnere blant annet involvert seg i innovasjoner innenfor nye fôrråvarer, automatisert fôrdeteksjon, hydrodynamisk modellering og økt sikkerhet i marine operasjoner. 

13 millioner måltider

I tiden framover ser vi en stadig økende innovasjonsaktivitet. Med bruk av ny kunnskap innenfor maskinsyn, robotisering og fjernstyrte operasjoner, vil bransjen ta ytterligere steg mot økt matproduksjon fra havet.

Jeg vil på ingen måte undergrave viktigheten av de store radikale innovasjonene og jeg ser med spenning på både alle utviklingstillatelsene og investeringene innen landbasert oppdrett, men vi må ikke glemme merdbasert produksjon - på et areal tilsvarende Andøya produserer vi rundt 13 millioner bærekraftige måltider med norsk laks, hver dag. 

Vi i NCE Aquatech jobber for at vi skal kunne produsere enda mer bærekraftig mat fra havet i framtiden, også i oppdrettsmerden.

Her kan du lese forrige kommentar fra Kristian Henriksen:

( VILKÅR )
 
Del saken