Stor variasjon i miljøgifter i marine oljer

Forskerne finner stor variasjon i innholdet av miljøgifter i marine oljer, men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norges og EUs grenseverdi.

Det viser en undersøkelse av ti ulike marine oljer utført av Havforskningsinstituttet (HI) på oppdrag for Mattilsynet. HI undersøker hvert år innholdet av uønskede stoffer i marine oljer som selges som kosttilskudd til mennesker.

I 2017 ble syv fiskeoljer, én blandingsolje av fiskeolje og planteolje, én selolje og én mikroalgeolje undersøkt. Ingen av oljene oversteg øvre grenseverdier i Norge og EU for lovlig omsetning av oljer, viser HI til.

Oljene er analysert for dioksiner, dioksinlignende PCB, ikke-dioksinlignende PCB, polybromerte flammehemmere, i tillegg til grunnstoffene arsen, kadmium, kvikksølv, bly og selen.

- Resultatene våre viste at det var stor variasjon i innholdet av organiske miljøgifter mellom de ulike marine oljene som ble undersøkt. Men ingen av oljene hadde nivåer som var over Norge og EUs grenseverdier, sier forsker Bente Nilsen i en pressemelding.

De høyeste konsentrasjonene ble funnet i en kaldpresset haileverolje, en lakseolje og en kaldpresset selolje. Resten av oljene hadde betydelig lavere verdier av alle organiske miljøgifter.

Konsentrasjonene av tungmetallene kadmium, kvikksølv og bly var svært lave og lå under kvantifiseringsgrensene, altså det som er mulig å påvise, for de fleste oljene. For arsen varierte mengden i de ulike oljene, men i de fleste oljene var nivåene svært lave.

Slik ble resultatene:

zoom
Miljøgifter i marine oljer.Kilde: HI

?Les hele rapporten her.

( VILKÅR )
 
Del saken