Optifarm.Foto: Northern Lights Salmon
Optifarm.Foto: Northern Lights Salmon
Optifarm.Foto: Northern Lights Salmon

Fikk avslag på konsept til 400 millioner

Northern Lights Salmon har fått avslag på søknad om tre utviklingstillatelser til utvikling av konseptet «OptiFarm».

OptiFarm presenterer en løsning for oppgradering av eksisterende akvakulturanlegg, som skal gi reduksjon av lakselus og vesentlig høyere tilvekst. OptiFarm består av tre hovedkomponenter, en semi-lukket fleksibel kvartmerd, to lusefilterflåter og en elefantpumpe for intern flytting av fisk mellom merdene i anlegget.

I sin vurdering skriver Fiskeridirektoratet blant annet at "Det samlede konseptet vil, dersom det gjennomføres, kunne innebære enkelte forbedringer sammenlignet med allment tilgjengelig teknologi. Forbedringene må imidlertid sees som en naturlig videreføring av eksisterende teknologi."

Etter en helhetlig vurdering har Fiskeridirektoratet kommet til at det samlede konseptet Optifarm ikke oppfyller vilkåret om "betydelig innovasjon". 

Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 400 millioner kroner, ifølge en pressemelding som ble sendt ut da Northern Lights Salmon søkte.

( VILKÅR )
 
Del saken