Satellittbilde som viser klorofyllmetningen i havoverflaten som gir tydelig indikasjon på eksponering av alger. Foto: Grieg Seafood
Satellittbilde som viser klorofyllmetningen i havoverflaten som gir tydelig indikasjon på eksponering av alger. Foto: Grieg Seafood
Satellittbilde som viser klorofyllmetningen i havoverflaten som gir tydelig indikasjon på eksponering av alger. Foto: Grieg Seafood

Datamodell og satellittbilder gir råd om algefare og optimal fôring

Ved hjelp av sensorer i vannet og satellittbilder kan Grieg Seafoods datamodeller forutse når algefaren kommer, og hvordan en best mulig kan fôre laksen.

Mange selskaper snakker om digitalisering og big data, men Grieg Seafood er trolig blant de oppdretterne som har kommet lengst. De har en egen digitaliseringsdirektør, og benytter allerede noen av de mange mulighetene en får med ny teknologi og programvare.

På selskapets kapitalmarkedsdag forrige uke ga digitaliseringsdirektør Trond Kathenes en gjennomgang av arbeidet som gjøres i selskapet. 

Kort oppsummert skal en gå fra å styre basert på historiske data, via dagens situasjon med data i realtid, til å kunne predikere fremtiden, og styre deretter.

Ifølge Kathenes er driften i lakseoppdrett som følger:

Fortid (historiske data):

 • Manuelt orientert
 • Magefølelse
 • Erfaringsbasert
 • Data med dårlig kvalitet
 • Lite fokus på standardisering

Nåtid (data i realtid):

 • Konsolidering
 • Forenkling
 • Datainnhenting
 • Datalagring
 • Datalagre / BI
 • Håndtering/strukturering av data

Fremtid (datadrevede simuleringer og predikasjoner)

 • Integrert plattform
 • Skybaserte tjenester
 • Internett of things (IoT) / sensorer
 • Analyse av stordata
 • Integrerte operasjoner
 • Predikasjoner
 • Forbedret beslutningsstøtte

- Digitalisering i lakseoppdrett handler om avanserte sensorer, big data, kunstig intelligens og automasjon for å bedre beslutninger, og dermed øke utbyttet og effektiviteten av ressursene vi putter inn, sa han.

Her kan du høre podkast med Trond Kathenes:

Algeovervåkning i Canada

Grieg Seafood har virksomhet i Rogaland, Finnmark, på Shetland og i British Columbia (BC) på vestkysten av Canada. Rocky Boschman er regiondirektør i BC, og fortalte om hvordan de der nyttiggjør seg av ny teknologi.

- Vi ønsker å maksimere produksjonen ved å fokusere på fôringen. Flere steder i BC har vi utfordring med alger og/eller lavt oksygennivå. Å fôre under slike forhold er vanskelig, og fisken blir stresset. Tidligere ville ikke oppdrettere fôre om de ikke var sikre på forholdene, sa Boschman.

Å la være å fôre, er ikke et alternativ, mener han.

- Det er helt i strid med formålet vårt - å produsere laks. Hvordan hadde det gått i en annen industri om en rett og slett ikke produserte varer, fordi de ansatte hadde en dårlig magefølelse? En bilfabrikk hvor en ofte besluttet at «i dag skal vi ikke produsere noen biler, bare rydde og drive litt vedlikehold».

Kan sjekke fra telefonen

Grieg Seafood har nå gått vitenskapelig til verks, og har utarbeidet en modell hvor de blant annet har oksygenmålere i alle merder, daglig tar vannprøve og bruker satellittbilder fra områder for å finne ut hvordan algesituasjonen er, og vil bli.

- Jeg kan gå inn på telefonen min, og sjekke hvordan det er nå, om jeg vil. Vi ser hvordan ting utvikler seg, analyserer og ligger i forkant. Dette er en god investering, og en nøkkel for å drive godt i BC, sa Boschamn.

De har også forberedt fôrsystemet, blant annet ved at det har større kapasitet.

- Hvis vi ser at det blir utfordrende på ettermiddagen, kjører vi på og fôrer raskt på morgen og formiddag for å bli ferdig med fôringen tidlig.

zoomDashboard som alle lokaliteter og ansvarshavende i Grieg Seafood BC har tilgang til. Når en klikker på den fargede kjeglen får en opp data på type alge og tetthet av algeforekomsten i vannsøylen.
Dashboard som alle lokaliteter og ansvarshavende i Grieg Seafood BC har tilgang til. Når en klikker på den fargede kjeglen får en opp data på type alge og tetthet av algeforekomsten i vannsøylen.

Grieg Seafood Precision Farming

Prosjektet med algeovervåkning i BC er en del av det selskapet omtaler som «Grieg Seafood Precision Farming». Konseptet skal ta oppdrettsselskapet inn i en digital fremtid, for å «bidra til vår bærekraftige vekststrategi», ifølge Kathenes.

- Vi jobber nå blant annet med å bygge integrerte operasjonssentraler, som skal være langt mer enn en fôringssentral, sa Kathenes.

Å vite hva som vil skje, i stedet for å styre etter historiske data eller realtid, gjennomsyrer alt. Foreløpig har ikke selskapet noen såkalte integrerte operasjonssentraler, men første skal snart lanseres i Rogaland. Målet er å ha minst ett slikt senter i hver av selskapets fire regioner innen 2020.

- Der skal vi hente inn informasjon fra alle sensorer, operasjonell infrastruktur og åpne kilder fra internett. Dette skal bearbeides og presenteres for våre operatører, og gir det nye muligheter i hvordan de jobber, sa han.

zoomDigitaldirektør Trond Kathenes i Grieg Seafood
Digitaldirektør Trond Kathenes i Grieg Seafood

Ingen snarveier

Fôring er noe av det de særlig jobber med.

- Vi vil fôre IBM Watson med data, som systemet skal analysere. Dette skal gi oss optimalisert fôrstrategi tilbake, rett inn i fôringssystemet, sa Kathenes.

Men det er ingen «walk in the park».

- Dette er en reise med få eller ingen snarveier - det er mye jobb. Vi har jobbet med dette i flere år, og har kommet lengre enn flere av våre konkurrenter. Vi har forenklet og effektivisert it-systemet vårt, og harmonisert ting mellom de ulike regionene, sa direktøren.

Grieg Seafood er også dypt involvert i prosjektet AquaCloud, som drives i regi av NCE Seafood Innovation Cluster. Målet her er å forutse utbrudd av lakselus.

Hva synes du om Tekfisk? Vi blir takknemlige om du vil svare på denne korte spørreundersøkelsen.

( VILKÅR )
 
Del saken