Det nye slakteriet sett fra sjøsida.Foto: Bent-Are Jensen
Det nye slakteriet sett fra sjøsida.Foto: Bent-Are Jensen
Det nye slakteriet sett fra sjøsida.Foto: Bent-Are Jensen

Åpnet verdens mest moderne slakteri

Cermaq sitt nye foredlingsanlegg for laks ble offisielt åpnet i går.

Anlegget er tilrettelagt for heldigitalisering, og er Norges mest moderne og effektive prosesseringsanlegg for laks, ifølge en melding fra Cermaq.

Det nye slakteriet har full maskinell sporing på hver enkelt fisk gjennom hele prosessen, fra fisken kommer inn i anlegget til den er ferdig pakket i kasser. 

- Med åpningen av dette anlegget videreutvikler vi selskapet og ruster oss for fremtiden, sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway i meldingen.

Anlegget, som pr. i dag gir arbeid til 55 personer, er til sammen 12 000 kvadratmeter stort, og har en slaktekapasitet på ca. 270 tonn pr. skift. I tilknytning til anlegget er det etablert en kassefabrikk for direkte produksjon av emballasje. Dette skal redusere transportbehovet, og gi en betydelig miljøgevinst.

Det er Baader som er totalleverandør av både slakteriprosessene og kommende filetproduksjon. 

( VILKÅR )
 
Del saken