Båten skal prosessere slammet om bord.Foto: Wartsila Ships Design
Båten skal prosessere slammet om bord.Foto: Wartsila Ships Design
Båten skal prosessere slammet om bord.Foto: Wartsila Ships Design

Denne båten skal samle inn slam fra lukkede oppdrettsanlegg

Planen er å ha den på sjøen i 2021. Men allerede før jul skal en fullskala pilot være klar.

Gründerne i Aquapro på Stord i Hordaland har holdt på med planene i halvannet år. 

- Vi har prosjektert et skip som skal ta unna den slammengden som vil være tilgjengelig i 2021, sier Ole Arthur Vaage til Tekfisk.

Har investert i nytt utstyr

Skipet er tegnet og utviklet i samarbeid med Wärtsilä, og planen er at det skal samle opp og tørke slam fra lukkede oppdrettsanlegg i sjøen.  

- Innhentingssystemet vårt kan også brukes på landanlegg hvis de legger en tank i sjøen der vi henter slammet, sier Vaage.

zoomOle Arthur Vaage, daglig leder i Aquapro.
Ole Arthur Vaage, daglig leder i Aquapro.

Utviklingen av skipet er gjort med støtte fra Innovasjon Norge som er tildelt via NCE Maritime CleanTech. Aqua Pro vant i forrige uke en innovasjonspris i Bergen.

Det siste året har teknologien for å tørke fiskeavfall vært testet ut hos ulike oppdrettsselskaper som Marine Harvest, Lerøy og Alsaker Fjordbruk.

- Tørkeløsningen vår består av en skrupresse og en platetørker, og vi har nå investert i nytt utstyr som er tilpasset den slamtypen vi skal håndtere. Dette er gammel teknologi fra femti år tilbake i tid, men det må tilpasses og jobbes med avhengig av slamtype, sier Vaage.

Utviklingstillatelser

I dag finnes det noen lukkede anlegg i sjøen, som for eksempel Ecomerden, mens flere er på vei, som Cermaqs nye lukkede merd og Engesund Fiskeoppdretts betongmerd.

Innen 2021 vil det være så mange lukkede anlegg i sjøen med krav til oppsamling av slam, at det vil være mulig å tjene penger på det, tror Vaage.

- Det er kommet åtte-ti utviklingskonsesjoner som har krav om oppsamling av slam. Skal disse være bærekraftige, må de ha kontroll på slambehandlingen.

Han håper derfor båten som skal hente og prosessere slammet er klar i 2021.

- Den vil kunne hente 400 kubikkliter i døgnet, som tilsvarer fire-fem anlegg, sier Vaage.

«Seibas» bygges om

Allerede nå er de i gang med å gjøre klar en fullskala pilot. Båten «Seibas» skal bygges om og få et prosesseringsanlegg om bord. 

- Vi vil kunne tørke slammet slik at 80-90 prosent av vannet går ut. Da kan det brukes til gjødsel, brensel og biogass, sier gründeren.

- Hvem skal dere hente slam hos nå i starten?

- Vi har ingen konkrete kontrakter, men vi har en del prosjekter som vil lede frem til behov for henting nå i høst. Der har vi en opsjon.

zoomSlik kan slammet hentes fra oppdrettsanlegg, ifølge planene til Aquapro.
Slik kan slammet hentes fra oppdrettsanlegg, ifølge planene til Aquapro.

Har fått inn nye eiere

Sementindustrien er blant annet interessert i å bruke tørket slam fra oppdrettsnæringen som brensel. Norcem er blant dem som har testet det ut. Hos Sævareid Fiskeanlegg og Erko Settefisk har de slamrenseanlegg fra Bioretur som gjør fiskeslammet til gjødsel. Vaage ser ikke på Bioretur som en konkurrent.

- Nei, vi kan levere til dem. Det vi gjør, er å tørke det. Mye av gevinsten ligger i befraktningen. Det å frakte slam langs veiene i tankbiler, er ikke bærekraftig. Vi ønsker heller ikke å frakte vann med skip, men avvanner slammet underveis.

Inntektene vil komme fra oppdrettere som betaler for fjerning av slam og salg av det tørkede slammet. 

Aquapro har nylig hatt en emisjon der rederiet Brødrene Bakke kom inn på eiersiden sammen med Tysnes sjøtransport. Rederiet står for pilotbåten, mens Tysnes Sjøtransport skal ta seg av driften av den. 

- Vi håper den er klar til å gå på oppdrag før jul, sier Vaage.

( VILKÅR )
 
Del saken