Havmerden under inntauing i fjor.Foto: Håvard Volden
Havmerden under inntauing i fjor.Foto: Håvard Volden
Havmerden under inntauing i fjor.Foto: Håvard Volden

Laks klarte å rømme da Salmars havmerd krenget

Utilsiktet krengning på Salmars havmerd på Frohavet utenfor Trøndelag.

Det var natt til mandag mannskapet om bord oppdaget krengingen på Salmars havmerd. Krengningen ble raskt korrigert og tiltak iverksatt for gjenfangstfiske.

Fiskeridirektoratet er orientert om saken, og Salmar har tatt skritt for å unngå at noe lignende skal skje igjen. 

- Salmar vil i nært samarbeid med fiskerimyndighetene bistå for å klarlegge alle detaljer i hendelses- og årsaksforhold, skriver selskapet i en pressemelding.

Laks svømte ut

Foreløpige undersøkelser tyder på at krengningen skyldes at vann kom inn gjennom en luke i et tanksystem som er en bærende del av et skyveskott inne i merden. Luken var åpnet for inspeksjon dagen før, og hadde ved en feiltagelse blitt stående åpen. Den strukturelle integriteten har hele tiden vært intakt.

Loggen om bord viser at noen meter av noten i en kort periode på det meste lå 18 centimeter under vann. I denne perioden har et antatt mindre antall laks svømt ut av den indre noten. 36 laks ble umiddelbart fanget opp av et sikkerhetsnett på utsiden. Ytterligere 21 laks er senere meldt fanget av en fisker i området. Det er uklart om dette er fisk fra Salmars merd.

I henhold til gjeldende sikkerhetsprosedyrer ble det allerede mandag satt ut totalt 1,2 kilometer gjenfangstgarn rundt merden. Tirsdag morgen er det fanget 12 laks i dette garnet. Dette underbygger at kun et mindre antall fisk kom ut av merden før krengningen ble korrigert.

- Tar det på største alvor

Salmar skriver i pressemeldingen at den aktuelle merden er designet for åpent hav og svært store fysiske påkjenninger.

- Det er ingenting som tyder på at det er feil ved selve konstruksjonen. Selve noten er konstruert i et robust fast materiale som også brukes til rassikring av fjellsider. På utsiden av denne innerste noten er det montert en ekstra not av lignende materiale som gir dobbel sikring mot skader, skriver de.

 - Det er så langt gjort en gjenfangst på 69 laks rundt merden, dette indikerer at hendelsen har et begrenset omfang men vi tar dette på største alvor, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i pressemeldingen.

Fiskeridirektoratet drar på inspeksjon til lokaliteten onsdag, og vil da undersøke årsak og eventuelt rømmingsomfang.

( VILKÅR )
 
Del saken