I juni satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på hvordan vi kan få bedre kontroll med ressursene vi henter ut av havet. Utvalget består av følgende medlemmer: Direktør, Magnar Pedersen, Tromsø Politioverbetjent Henny Irene Bech, Nittedal Juniorprofessor Florian Diekert, Heidelberg, Tyskland Forskningssjef, Hanne Digre, Trondheim Seniorforsker Kine Mari Karlsen, Tromsø Daglig leder Vårin Marie Lassesen, Myre Skipper Per William Lie, Fjell Råstoffsjef Ørjan Nergaard, Båtsfjord Matemati
I juni satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på hvordan vi kan få bedre kontroll med ressursene vi henter ut av havet. Utvalget består av følgende medlemmer: Direktør, Magnar Pedersen, Tromsø Politioverbetjent Henny Irene Bech, Nittedal Juniorprofessor Florian Diekert, Heidelberg, Tyskland Forskningssjef, Hanne Digre, Trondheim Seniorforsker Kine Mari Karlsen, Tromsø Daglig leder Vårin Marie Lassesen, Myre Skipper Per William Lie, Fjell Råstoffsjef Ørjan Nergaard, Båtsfjord Matemati
I juni satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på hvordan vi kan få bedre kontroll med ressursene vi henter ut av havet. Utvalget består av følgende medlemmer: Direktør, Magnar Pedersen, Tromsø Politioverbetjent Henny Irene Bech, Nittedal Juniorprofessor Florian Diekert, Heidelberg, Tyskland Forskningssjef, Hanne Digre, Trondheim Seniorforsker Kine Mari Karlsen, Tromsø Daglig leder Vårin Marie Lassesen, Myre Skipper Per William Lie, Fjell Råstoffsjef Ørjan Nergaard, Båtsfjord Matemati

Disse skal sørge for at vi får bedre kontroll over havressursene

I juni satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å se på hvordan vi kan få bedre kontroll med ressursene vi henter ut av havet. Mandag hadde de sitt første møte.

- Som fiskeriminister er det to ting jeg er særlig opptatt av, det ene er lovlighet og det andre er kvalitet. Det verste som kan skje er at vi mister vår posisjon som en havnasjon som tar disse tingene på alvor, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

Kontrollutvalget skal se på hvordan ny teknologi kan gi økt trygghet for at norsk fisk på markedet er lovlig fisket og omsatt. Utvalget skal også se på hvordan myndighetene kan øke effekten av de samlede kontrollressursene og forbedre evnen til å avdekke og straffe de som bryter loven med viten og vilje.

- Målet er å få en enklere og mer effektiv nasjonal kontroll, det er hele sjømatmatnæringen tjent med, sier fiskeriminister Nesvik.

Kontrollutvalget består av 10 eksperter med relevant kunnskap fra næring, forvaltning og akademia. Utvalget ledes av direktør Magnar Pedersen i forskningsinstituttet Nofima, som har lang fartstid fra ulike roller i norsk fiskerinæring.

Utvalget består av følgende medlemmer:

Direktør, Magnar Pedersen, Tromsø

Politioverbetjent Henny Irene Bech, Nittedal

Juniorprofessor Florian Diekert, Heidelberg, Tyskland

Forskningssjef, Hanne Digre, Trondheim

Seniorforsker Kine Mari Karlsen, Tromsø

Daglig leder Vårin Marie Lassesen, Myre

Skipper Per William Lie, Fjell

Råstoffsjef Ørjan Nergaard, Båtsfjord

Matematiker og teknologiinvestor Silvija Seres, Oslo

 Seniorrådgiver Hans Petter Tetmo, Tønsberg

( VILKÅR )
 
Del saken