Eidsfjord Sjøfarm har søkt om 17 utviklingstillatelser for å utvikle et 270 meter langt lukket oppdrettsskip.Foto: Eidsfjord Sjørfarm/Rolls-Royce
Eidsfjord Sjøfarm har søkt om 17 utviklingstillatelser for å utvikle et 270 meter langt lukket oppdrettsskip.Foto: Eidsfjord Sjørfarm/Rolls-Royce
Eidsfjord Sjøfarm har søkt om 17 utviklingstillatelser for å utvikle et 270 meter langt lukket oppdrettsskip.Foto: Eidsfjord Sjørfarm/Rolls-Royce

Dette førerløse fartøyet rommer seks lukkede oppdrettsbrønner

Her skal fisken få vokse til den er 2,5 kilo.

Fra det nye Snøhetta-tegnede anlegget i Holmen utenfor Sortland driver Holmøy-konseret både Norges tredje største trålerrederi, Prestfjord, og Eidsfjord Sjøfarm med sine 11 laksekonsesjoner og et årlig slaktevolum på rundt 15.000 tonn.

På trålersida har Holmøy-konsernet satset tungt på fornying av flåten, og på det siste innen teknologi og utstyr. Det har også vært viktig for havbruksvirksomheten deres. 

Samarbeider med Rolls-Royce

Da utviklingstillatelsene ble lansert i 2015, bestemte vesterålingene seg for å satse på et konsept som først fortonte seg som nærmest umulig å gjennomføre for en aktør av deres størrelse. I samarbeid med blant annet Rolls-Royce har de likevel klart å utvikle et konsept de mener kan ta norsk havbruksnæring til et nytt nivå.

De har sett på muligheter og begrensninger ved lukkede anlegg, og resultatet er blitt «Eidsfjord Giant» - et førerløst fartøy på 270 meter, som rommer seks lukkede oppdrettsbrønner på totalt 69.000 kubikk.

- Vi har tro på produksjon i lukkede anlegg til fisken oppnår en viss størrelse, sier sier konserndirektør Knut Roald Holmøy.

- Det er utrolig hva smolten tåler. Helt til fisken er 2-2,5 kilo kan vi jobbe med den uten problemer, men når den passerer 2,5 kilo skjer det noe. Fisken blir kravstor og mer sårbar, og fra dette stadiet kan utfordringer komme i lukkede anlegg, fortsetter han.

zoom. Holmøy - Roger Simonsen og Knut Roald Holmøy.
. Holmøy - Roger Simonsen og Knut Roald Holmøy.

Lusefri og arealbesparende

Derfor skal de i løpet av ett år kjøre fisken fram til 2,5 kilo i den lukkede «giganten». Elektrofilter fra Asvik Aqua skal rense inntaksvannet, ta knekken på lus og parasitter, og gjøre avlusning til et ikke-tema. Deretter er ambisjonen at lusefri og ren laks skal settes i åpne merder på tider av året når parasittsmitten og lusepresset er på sitt laveste, men tilveksten fortsatt god.

- Vi reduserer produksjonstiden i sjø til 3-6 måneder og kan produsere tre ganger så mye laks på det samme arealet som vi beslaglegger i dag, sier Roger Simonsen, daglig leder i oppdrettsselskapet Eidsfjord Sjøfarm.

- Vårt utgangspunkt har vært at vi fortsatt ønsker å utnytte det klimatiske fortinnet vi har i Norge i dag med golfstrømmen, energi og gunstige temperaturer i sjøen, sier Holmøy.

Produksjonskostnaden er beregnet til 35-40 kroner per kilo mens fisken står i det lukkede anlegget. Til sammenligning ligger de i dag på under 30 kroner kiloet.

- Du får en høy produksjonskostnad i starten, men vi vil få det igjen på andre områder, sier Simonsen.

Naboen Nordlaks, som de også slakter fisken sin hos, har allerede fått tilsagn om 21 utviklingstillatelser for sitt Havfarm-konsept.

Avlusingslekter

Sammen med Nordlaks har de investert i en avlusingslekter, som de etter litt justeringer har fått til å fungere godt. Det siste året har de ikke brukt medikamentell lusebehandling.

- Tidligere i år måtte vi ta ut en del fisk på rundt to kilo på grunn av CMS-utfordringer. Nå har vi en god biologisk produksjon, med lite lus, sier Simonsen.

- Hva betyr det for konsernet at dere både driver i hvitfisknæring og i laksenæring?

- Det har betydd alt for den utviklinga vi har hatt. Det har gitt oss to bein å stå på, med mulighet for å dra enormt med veksler på de to etter hvert som markedene har gått opp og ned. Vi kan utnytte synergier, og kan dra inn kompetanse på huset som hjelper oss å utvikle oss videre, sier Holmøy.

( VILKÅR )
 
Del saken