Bergen Group overtok nylig fôrflåteprodusenten Sjøsterk, og har nå landet ny kontrakt med Nordlaks på bygging av tre flåter i betong.Foto: Bergen Group Sjøsterk
Bergen Group overtok nylig fôrflåteprodusenten Sjøsterk, og har nå landet ny kontrakt med Nordlaks på bygging av tre flåter i betong.Foto: Bergen Group Sjøsterk
Bergen Group overtok nylig fôrflåteprodusenten Sjøsterk, og har nå landet ny kontrakt med Nordlaks på bygging av tre flåter i betong.Foto: Bergen Group Sjøsterk

Bygger fôrflåter til 60 millioner kroner

Bergen Group Sjøsterk har inngått kontrakt med Nordlaks Oppdrett på bygging av tre nøkkelferdige fôrflåter i betong.

Flåtene skal leveres i andre og tredje kvartal til neste år.

- Kontrakten har en verdi på cirka 60 millioner kroner, opplyses det i en pressemelding.

Alle tre fôrflåtene er standard betongflåter på 17 x 27 meter og med en lastekapasitet på 400 tonn fôr. Flåtene vil ha en utrustning dimensjonert for bruk på værharde lokaliteter som stiller ekstra krav til høy fleksibilitet, solid miljø- og biomassehåndtering og en stor driftssikkerhet.

- Nordlaks er inne i en fase hvor vi fornyer og moderniserer hele verdikjeden. Dette må ses i sammenheng med både Havfarm-prosjektet og det kontinuerlige arbeidet med å skape en enda tryggere og mer bærekraftig havbruksnæring. Godt, og nok utstyr er avgjørende for effektiv og bærekraftig drift, blant annet ved at vi kan planlegge med vekselbruk av våre lokaliter og utsettsoner, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett i pressemeldingen.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group er meget godt fornøyd med den nye kontrakten til datterselskapet Bergen Group Sjøsterk. Selskapet inngikk nylig også kontrakt med Osland Havbruk. Det er også her den nye betongmerden til Engesund Fiskeoppdrett er bygget.

- Siden overtagelsen i juli i år, har vi klart å kontraktfeste kontrakter på til sammen fire flåter så langt, og markedsinteressen for betongflåter vurderes som meget bra. Vi registrerer en sterk fokus på løsninger som opprettholder kravet til trygge arbeidsplasser og effektiv drift når også mer eksponerte lokaliteter tas i bruk og driften gjøres under mer krevende forhold. Her mener vi at betongflåtene representer driftssikre, fleksible og funksjonelle løsninger som også har en konkurransedyktig levetidskostnad, sier Nærø i pressemeldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken