Rolls-Royce skal lever thrustere (propeller) som skal sørge for sirkulasjon i vannet i og under merdene til Nordlaks' havfarm.Foto: Nordlaks
Rolls-Royce skal lever thrustere (propeller) som skal sørge for sirkulasjon i vannet i og under merdene til Nordlaks' havfarm.Foto: Nordlaks
Rolls-Royce skal lever thrustere (propeller) som skal sørge for sirkulasjon i vannet i og under merdene til Nordlaks' havfarm.Foto: Nordlaks

Rolls-Royce leverer til Nordlaks sin nye havfarm og brønnbåt

- Det er spennende å se at teknologien vår får nye bruksområder, sier salgssjef Ottar Ristesund i Rolls-Royce Marine.

Havfarmen til Nordlaks blir 385 meter lang og 60 meter bred, og bygges ved verftet CIMC Raffles i Kina

I tillegg har bestilt en ny hybrid/LNG brønnbåt som skal bygges ved verftet Tersan i Tyrkia. 

Første gang

Rolls-Royce har fått ordre på utstyr til begge nybyggene som er utviklet av NSK Ship Design. Selskapet skal levere levere seks tunnelthrustere av typen TT1100 til den store havfarmen, som er utviklet for å kunne produsere oppdrettslaks lengre fra kysten enn i dag. De skal brukes til å sirkulere vann i og under merdene.

- Det er første gang vi leverer thrustere til denne typen bruk. Vanligvis brukes de jo til fremdrift på skip, så det er spennende å se at teknologien vår får nye bruksområder. Det er bra at maritim næring kan være med å tenke nytt sammen med oppdretterne for å bidra til at Norge kan for å høste mat fra havet med nye, bærekraftige metoder, sier Ristesund i en pressemelding.

Scana Offshore fikk i juni flere kontrakter med samlet verdi rundt 100 millioner kroner i forbindelse med byggingen av Nordlaks sin første havfarm.

Nordlaks har fått 21 utviklingstillatelser for å bygge havfarmen.

Lave utslipp

Nordlaks har også bestilt en ny brønnbåt som skal frakte laksen levende fra offshorefarmen til prosessanlegg på land. Brønnbåten får fire LNG-motorer, propulsjon og DP-system fra Rolls-Royce. 

Tidligere har PG Flow Solutions meldt at de har fått kontakt på levering av en stor sjøvanns-sirkulasjonspumpe til brønnbåten.

Brønnbåten vil øke transportkapasiteten til Nordlaks betraktelig, og får kapasitet til å frakte over 600 tonn levende laks.

- Ved å velge et hybridsystem som inkluderer våre velprøvde Bergen-gassmotorer og det energieffektive Promas propellsystemet, har Nordlaks og NSK Ship Design satset langsiktig med tanke på både miljøet og økonomien. I tillegg har de spesifisert en propell-løsning som gir best mulig manøvrerbarhet - enten fartøyet opererer ved tradisjonelle oppdrettsanlegg i fjordene eller ved nye havfarmer lenger ute i røffere sjø. Dette kombinert med DP systemet gjør at fartøyet vil gi lave utslipp og være effektivt i drift i mange år, sier Ottar Ristesund i meldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken