PLASTPROBLEM: Forskere har skaffet seg oversikt over hvor stort plastproblemet i Barentshavet er. Resultatet betegner forskerne som urovekkende.Foto: Havforskningsinstituttet
PLASTPROBLEM: Forskere har skaffet seg oversikt over hvor stort plastproblemet i Barentshavet er. Resultatet betegner forskerne som urovekkende.Foto: Havforskningsinstituttet
PLASTPROBLEM: Forskere har skaffet seg oversikt over hvor stort plastproblemet i Barentshavet er. Resultatet betegner forskerne som urovekkende.Foto: Havforskningsinstituttet

I Barentshavet er 80 prosent av søppelet plast

For første gang vet forskerne hvor mye søppel det er i Barentshavet og det viser seg at mesteparten av det er plast, melder Havforskningsinstituttet.

Årlig undersøker norske og russiske forskere store deler av Barentshavet på økosystemtoktet. I en ny artikkel oppsummeres registreringene som er gjort av marint søppel i perioden 2010 til 2016 som en del av dette toktet. Funnene ble sortert i plast, tre, metall, gummi og andre materialer.

- Mesteparten av søppelet besto av plast. Det viser viktigheten av å både rydde opp og å redusere utslippene til havet, sier Bjørn Einar Grøsvik, som forsker på plast ved Havforskningsinstituttet.

Forskerne brukte ulike måter for å registrere søppelet fra havet. Noe ble gjort som bifangst i bunntrål, noe som bifangst i pelagisk trål (de øvre 60 meterne) og som visuelle observasjoner av søppel i overflaten.

Havforskningsinstituttet betegner resultatene fra registreringen som urovekkende. 

72 prosent av søppelobservasjoner fra overflaten, 94 prosent av registreringene fra pelagisk trål og 86 prosent av antall søppelobservasjoner fra bunntrål var plast.

Behandlet materiale av tre utgjorde kun 19 prosent av overflatesøppelet, 1 prosent i pelagiske tråler og 17 prosent av søppelet i bunntrålene.

- Andre materialer som metall, gummi, papir og tekstil og glass ble bare sporadisk observert, sier Grøsvik.

Plasten synker

I 2015 ble det produsert omtrent 380 millioner tonn plast og plastfiber i verden, og en viss prosentdel av dette havner i havet. Grove estimat forskerne har gjort tyder på at kun én prosent av det som blir tilført havet flyter på overflaten, fem prosent flyter i land på strender og resten synker nedover mot bunnen.

Ukjent mengde mikroplast

Observasjonene som forskerne gjorde er gjort på makroplast, det vil si plast som er fra fem millimeter og oppover, og alt som er mulig å fange opp med enten pelagisk eller bunntrål.

- Det vil si at vi fremdeles ikke har oversikt over hvor mye mikroplast som finnes i Barentshavet. Det planlegger vi å inkludere i neste års økosystemtokt. Det betyr også at det reelle tallet kan være høyere fordi våre estimat er avhengig av det vi kan fange i trålen, sier Grøsvik.

( VILKÅR )
 
Del saken