Slam fra settefiskanlegg skal bli biogass, som blant annet skal bidra til oppvarming av husene i Torshavn, hovedstaden på Færøyene.Foto: Nils Torsvik
Slam fra settefiskanlegg skal bli biogass, som blant annet skal bidra til oppvarming av husene i Torshavn, hovedstaden på Færøyene.Foto: Nils Torsvik
Slam fra settefiskanlegg skal bli biogass, som blant annet skal bidra til oppvarming av husene i Torshavn, hovedstaden på Færøyene.Foto: Nils Torsvik

Bakkafrost skal bygge stort biogass-anlegg

Det færøyske oppdrettsselskapet skal bygge et anlegg som årlig skal foredle 40.000 - 50.000 tonn avfall fra lakseoppdrett og kumøkk.

Slam og slakteavfall kan være lønnsom butikk, i alle fall om du har jevn tilgang på store volumer. I Norge er det foreløpig lite kommersiell bruk av slam fra settefiskanlegg. 

Flere settefiskanlegg har imidlertid småskala gassproduksjon, som Cermaqs anlegg på Forsan, Sævareid Fiskeanlegg i Fusa og Smøla Klekkeri og settefiskanlegg på Smøla - da for å produsere varme.

Strøm og varme

Anlegget Bakkafrost skal bygge på Færøyene blir langt større, og skal produsere både strøm og varme. Anlegget, som skal bygges i utkanten av hovedstaden Thorshavn, skal drives med slam fra settefiskanlegg, kugjødsel og slakteavfall fra lakseindustrien. Totalt 40.000 - 50.000 tonn råstoff skal årlig gå gjennom systemet, opplyste selskapet under sin kvartalspresentasjon onsdag.

Ut kommer biogass og gjødsel. Biogassen brennes, og en gassturbin genererer strøm. Varme fra forbrenningen skal brukes i fjernvarmesystemet, hvor de er ventet å levere nok varme for oppvarming av 400 husstander.

«Anlegget skal produsere 2,3 millioner kubikkmeter gass per år. Det vil generere tilstrekkelig elektrisitet til 1.900 husstander», opplyser selskapet.

I tillegg vil det produsere 40.000 - 45.000 tonn flytende gjødsel per år, noe som vi redusere Færøyenes behov for import av gjødsel.

Reduserer klimagassutslipp

Byggestart ventes å skje så snart som alle formelle søknadsprosesser er godkjent. Anlegget ventes å stå ferdig tidlig i 2020.

Investeringene er anslått til å være 50 - 70 millioner danske kroner. Anlegget kommer til å være 100 prosent eid av Bakkafrost.

«Bakkafrost har en forpliktelse til å drive bærekraftig. Dette er en del av vår 2020 Healthy Living Plan», skrev selskapet i sin kvartalsrapport. Prosjektet er tidligere omtalt av selskapet, men ikke like detaljert.

Ifølge Bakkafrosts beregninger vil biogassanlegget bidra til en reduksjon i klimagassutslipp tilsvarende 11.000 CO2 per år.

Større anlegg i Trøndelag

I Norge har selskapet Biokraft etter mange år endelig fått realisert sitt biogassanlegg på Skogn i Trøndelag, rett ved Norske Skogs fabrikk. Byggearbeidene der startet i 2015, og i 2016 begynte første levering av biogass til bussene i Trondheim.

Dette anlegget drives av ulike typer biologisk materiale, blant annet avfall fra skogindustrien og lakseindustrien. Anlegget kan også drives med tang og tare.

Anlegget på Skogn vil etter utvidelsen av første byggetrinn levere rundt 25 millioner kubikkmeter gass i året, og redusere klimagassutslippet rundt 60.000 tonn. Også dette anlegget leverer i tillegg såkalt biogjødsel.

I februar 2018 leverte Scanbio første skipslast med restråstoff fra lakseindustrien til Biokraft på Skogn.

( VILKÅR )
 
Del saken