SKAL VURDERES: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil ikke svare på flere spørsmål knyttet til hva som gjøres for å sikre at regelverket for dumping av badebehandlingsvann mot lakselus følges, før hans habilitet er vurdert. Det skyldes at han har vært ansatt i brønnbåtselskapet Sølvtrans som kan ha brutt med regelverket da de tømte badebehandlingsvann i et gytefelt for fisk.Foto: Fartein Rudjord
SKAL VURDERES: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil ikke svare på flere spørsmål knyttet til hva som gjøres for å sikre at regelverket for dumping av badebehandlingsvann mot lakselus følges, før hans habilitet er vurdert. Det skyldes at han har vært ansatt i brønnbåtselskapet Sølvtrans som kan ha brutt med regelverket da de tømte badebehandlingsvann i et gytefelt for fisk.Foto: Fartein Rudjord
SKAL VURDERES: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil ikke svare på flere spørsmål knyttet til hva som gjøres for å sikre at regelverket for dumping av badebehandlingsvann mot lakselus følges, før hans habilitet er vurdert. Det skyldes at han har vært ansatt i brønnbåtselskapet Sølvtrans som kan ha brutt med regelverket da de tømte badebehandlingsvann i et gytefelt for fisk.Foto: Fartein Rudjord

Nesvik har bedt om habilitetsvurdering

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) har bedt om at hans habilitet vurderes før veilederen for tømming av behandlingsvann mot lus godkjennes.

Forrige uke ba stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) fiskeriministeren svare på følgende spørsmål: 

«Hva vil myndighetene gjøre for å forsikre seg om at dumpingen av avlusningsmidler i viktige reke- og fiskeområder er stoppet og ikke gjentar seg, og vil myndighetene ta initiativ til etterforskning av selskaper som har gjennomført dumpingen?»

Ulovlig dumping

Haltbrekkens spørsmål til ministeren har bakgrunn i at NRK nylig avslørte at en rekke selskaper skal ha dumpet badebehandlingsvann mot lus ulovlig - enten i reke- eller gytefelt for fisk. Ett av selskapene er Sølvtrans, der fiskeriministeren har jobbet. Sølvtrans på sin side mener de ikke brøt regelverket da de dumpet badebehandlingsvann ved et oppdrettsanlegg i Bjelkavika i november 2017.

Mars 2017 ble det innført forbud mot dumping av vann tilsatt legemidler mot lakselus nær rekefelt og gyteområder for å begrense skader på reker fisk og miljø ved oppdrettsanleggene.

Haltbrekken uttalte til Fiskeribladet forrige at:

- Dersom Nesvik er inhabil i saken, må regjeringen finne en annen statsråd som er ansvarlig.

- Ikke miljømessig forsvarlig

Nesvik skriver i sitt svar til Haltbrekken følgende:

«Vinteren 2017 ble det fastsatt nye og strengere regler for å redusere fare for miljøskade ved medikamentell behandling mot lakselus. Etter en grundig høringsrunde, ble det besluttet å innføre forbud mot tømming av behandlingsvann fra brønnbåter i nærheten av gytefelt eller rekefelt», skriver Nesvik som viser til forskrift om transport av akvakulturdyr § 22 a, der det heter at «Vann som er tilsatt legemidler for behandling av fisk mot lakselus, kan ikke tømmes til sjø nærmere enn 500 meter fra rekefelt eller gytefelt jf. de felt som til enhver tid vises i Fiskeridirektoratets nettbaserte kartverktøy. Når tømming av badebehandlingsvann skjer andre steder enn ved akvakulturanlegget, skal vannet tømmes ut mens fartøyet er i fart».

Videre skriver Nesvik:

«Det er imidlertid ikke uten videre miljømessig forsvarlig å tømme badebehandlingsvann i ethvert område utenfor forbudssonen. Akvakulturlovens krav om miljømessig forsvarlig drift gjelder uansett, slik at tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåter utenfor forbudssonen i alle tilfeller må gjennomføres på en miljømessig forsvarlig måte. Utslipp av behandlingsvann fra brønnbåt faller også inn under forurensningslovens bestemmelser».

Ber om habilitetsvurdering

Ministeren viser til at «Fiskeridirektoratet er derfor gitt i oppdrag, sammen med Miljødirektoratet, å utarbeide en veileder som blant annet klargjør hvilke hensyn som må tas før tømming av badebehandlingsvann fra brønnbåter kan skje utenfor de forbudte områdene».

«Det arbeides for å få klar en slik veileder om kort tid, og jeg gjør oppmerksom på at jeg har bedt om at min habilitet blir vurdert av Justisdepartementets lovavdeling før veilederen skal godkjennes. Dette er på bakgrunn av mitt tidligere ansettelsesforhold i et brønnbåtrederi. 

Når veilederen er fastsatt, vil det være naturlig at Fiskeridirektoratet går i dialog med brønnbåtnæringen og informerer om hvordan de best mulig kan etterleve regelverket. Det er Fiskeridirektoratets ansvar å vurdere hvorvidt det er grunnlag for anmeldelser for eventuelle overtredelser av regelverket. Jeg vil ikke kommentere dette spørsmålet ytterligere, før min habilitet er vurdert», er Nesviks svar til Haltbrekken.

( VILKÅR )
 
Del saken