Illustrasjon av Egget.Foto: Hauge Aqua / Kreativ Side
Illustrasjon av Egget.Foto: Hauge Aqua / Kreativ Side
Illustrasjon av Egget.Foto: Hauge Aqua / Kreativ Side

Egget er fremdeles under utvikling

Marine Harvest tar sikte på å starte bygging av den lukkede merden i løpet av første halvår i 2019.

Marine Harvest fikk tilsagn om seks tillatelser, tilsvarende 4 680 tonn maksimalt tillatt biomasse, for konseptet «Egget». Selskapet har søkt om utviklingstillatelser for flere konsepter, blant annet et bur for fisken, kalt beck cage og en smultring, kalt Marine donut

Les også: 53 utviklingstillatelser klare så langt

- Egget er det eneste konseptet vi så langt har fått godkjent. Vi driver fremdeles med detaljering og konseptutvikling. Så langt er det ikke kommet til fysisk bygging, sier kommunikasjonssjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest til Tekfisk.

zoomKommunikasjonsjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.
Kommunikasjonsjef Ola Helge Hjetland i Marine Harvest.

Det er ikke fattet noen beslutning om når en skal starte byggingen av Egget, eller hvor det skal skje.

- Det tar litt tid i denne fasen. Dette er et helt nytt konsept som ikke er prøvd ut før, og med ny teknologi. De byggfaglige løsningene må også på plass, påpeker Hjetland.

Flere på vent

Marine Harvest har altså flere konsepter under vurdering hos Fiskeridirektoratet. Nærmest er konseptet «Marine Donut», hvor selskapet ligger an til å få tillatelser, men det er foreløpig ikke avklart hvor mange.

- Hvordan ser dere på prosessen med utviklingstillatelser så langt?

- Vi ser at ting har tatt tid, noe Fiskeridirektoratet og Nærings- og fiskeridepartementet også vedkjenner. Antallet søknader som er kommet inn, er krevende for saksbehandlerne hos direktoratet, og forklarer at prosessen har trukket ut. Det har nok blitt mer omfattende enn en så for seg da ordningen ble lansert av Elisabeth Aspaker i 2015, mener Hjetland.

Han sier en hadde håpt at en hadde levd mer opp til ambisjonene departementet og Aspaker hadde den gang ordningen ble lansert.

- Vi skulle ønske en hadde turt å satse mer på konseptene som faktisk svarer på de miljø- og bærekrafts-utfordringene næringen står overfor. Vi ser også at antall tildelte tillatelser varierer veldig, noe som fremstår litt merkelig for oss, sier Hjetland.

Her kan du høre podkast om utviklingstillatelser med Anne B. Osland i Fiskeridirektoratet:

( VILKÅR )
 
Del saken