Det nystifta selskapet Hordalaks AS har nylig bestilt en brønnbåt, "Hordagut", fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV). 
Det nystifta selskapet Hordalaks AS har nylig bestilt en brønnbåt, "Hordagut", fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV). 
Det nystifta selskapet Hordalaks AS har nylig bestilt en brønnbåt, "Hordagut", fra Fitjar Mekaniske Verksted AS (FMV). 

Brunvoll feirer kontrakt på «Hordagut»

Nyetablerte Hordalaks AS velger Brunvoll utstyrspakke til sin nye brønnbåt.

Brunvoll har signert kontrakt med Fitjar Mekaniske Verksted, for levering av komplett framdrift, manøvrering og kontrollsystem til en brønnbåt til rederiet Hordalaks AS. Skipsdesignet er et samarbeid mellom Heimli Design AS og Fitjar Mekaniske Verksted AS. Leveransen fra Brunvoll vil skje innen tredje kvartal til neste år. 

- Brunvoll er stolte over å bli valgt til leverandør til den nye brønnbåten til Hordalaks med et framdrifts- og manøvreringssystem som tilfredsstiller rederiet sine krav til moderne, effektiv og fleksibel operasjon av fartøyet, sier salgs- og markedssjef Roar Slotsvik i Brunvoll Gruppen i en melding.

Leveransen består av gir- og propellanlegg med dyse, tunnel thrustere og komplett kontrollsystem. Fremdriftsanlegget er et diesel-elektrisk anlegg, drevet av to elektriske motorer forsynt av generatorsettet i fartøyet. Anlegget er forberedt for installasjon av batteripakke som vil gi fartøyet et hybrid kraft system, som kan bidra til effektivitet og fleksibilitet i fremdriftsanlegget, heter det i meldingen.

Hordalaks kontraherte brønnbåten «Hordagut» hos Fitjar mekaniske verksted i sommer. MMC First Process har vunnet kontrakten på levering av fiskehåndteringspakken til brønnbåten. Norwater skal levere et stort ferskvannsanlegg til båten.

( VILKÅR )
 
Del saken