«Karoline» er den første batteridrevne sjarken.Foto: Selfa Arctic
«Karoline» er den første batteridrevne sjarken.Foto: Selfa Arctic
«Karoline» er den første batteridrevne sjarken.Foto: Selfa Arctic

Dette skal gi utslippsfri kyst

Bellona har sammen med Nelfo og Elektroforeningen (EFO) utarbeidet 10 bud for elektrifisering av norskekysten.

Massiv utbygging av ny infrastruktur for fornybar energi må til, mener Jan Kjetil Paulsen  i Bellona.

- Havnene må kunne tilby flere alternativer som for eksempel landstrøm når skipene ligger ved kai, ladestasjoner til de som har store batteripakker samt mulighet for forsyning av nye karbonfrie energibærere som hydrogen, ammoniakk eller andre løsninger, sier Paulsen i en pressemelding.

Her er de ti budene som skal gi utslippfri kyst innen 2041 som de tre organisasjonene har utarbeidet

  1. Overordnet mål: Norskekysten skal være utslippsfri innen 2040.

  2. Lag en nasjonal plan for infrastruktur:

  Havna som forsyningspunkt for fornybar energi: Landstrøm, ladestrøm, hydrogen og andre klimanøytrale energibærere, også for landtransport.

  Kystgrid: Sørge for at strømnettet på kysten oppgraderes med tilstrekkelig kapasitet.

  3. Innfør «elbil-virkemidler» til sjøs. For eksempel redusert havneavgift, fritak for elavgift, og subsidiert landstrøm og ladestrøm i en overgangsperiode.

  4. Avvikle støtteordninger for bruk av fossil energi. For eksempel bør refusjon av mineraloljeavgiften for fiskere erstattes med støtte til ombygging og nybygging av elektriske fartøy

  5. Utstyre nettselskapene med mandat og økonomi til å føre nok elektrisk kraft til havnene.

  6. Etablere nasjonale retningslinjer for salg av strøm til skip.

  7. Gradvis øke avgiftene på bruk av fossil energi, og disponere avgiftsmidlene i fond som finansierer infrastruktur og maritime nullutslippsløsninger.

  8. Bidra til kompetanseheving og forskning rundt maritime nullutslippsløsninger.

  9. Utvikle ny eksportindustri, verdiskapning og arbeidsplasser.

  10. Ta en lederrolle i IMO, EU og andre organer for å harmonisere internasjonalt lovverk og standarder for landstrøm og ladestrøm.

  Budene skal presenteres på et eget arrangement under Arendalsuka torsdag denne uken.

  ( VILKÅR )
 
Del saken