Volt Harvest er Remøy Managements nye slaktebåt.Foto: Salt Ship Design
Volt Harvest er Remøy Managements nye slaktebåt.Foto: Salt Ship Design
Volt Harvest er Remøy Managements nye slaktebåt.Foto: Salt Ship Design

Denne nye slaktebåten skal være klar i 2020

Dette er den første av tre nye slaktebåter som Remøy Management har på gang.

Selv kaller rederiet kaller det et høstingsfartøy. Fartøyet slakter fisken på lokaliteten. 

- Det er et lite fartøy med stor kapasitet. Måten dette gjøres på, sikrer god kvalitet på fisken, sier administrerende direktør Even T. Remøy i Remøy Management til Tekfisk.

Ny teknologi

På hjemmesiden til rederiet heter det at fartøyet er unikt når det gjelder teknologi.

- Det er stun and bleed-linjene som blir unike, sier Remøy.

Stun and bleed vil si at fisken bedøves og bløgges om bord. Ifølge Remøy er linjen satt sammen på en ny måte som ikke er gjort før.

- Det er utprøvde og kjente prinsipper, men satt sammen på en fornuftig måte, sier han.

Fartøyet har kjølingstanker (RSW) som tar vare på fisken frem til prosessering og pakking. Det skal tilbys til kunder i Norge og Storbritannia, og skal skreddersys for brukerne, ifølge rederiet.

- Det er stor interesse for slike fartøy, sier Remøy.

Han mener slakting ved merden hindrer sykdomsspredning, stresser fisken mindre og gir mindre svinn.

Færre ventemerder

Også Marine Harvest-rederiet Dess Shipping har nylig bygget en stor slaktebåt, "Aqua Merdø". Båten var ferdig i mai, og gikk rett på tiårskontrakt med Marine Harvest.

- Denne typen båter er ganske vanlig i Canada og Storbritannia, men har ikke vært brukt så mye i Norge. Det håper vi å endre på, sier Remøy.

Her har det vært vanligere å ha slakteklar fisk i ventemerder. Remøy tror det nå kan være behov for andre logistikksystemer for å få fisken til slakteri og pakkeri.

 - Dermed kan man få redusert antall ventemerder. Det vil ha fordeler når det gjelder smittespredning. I fartøyet er det et helt lukket system, sier han.

Skipet blir 28,5 meter langt og 10,8 meter bredt. Remøy vil ikke gå ut med hvor det skal bygges.

Remøy Management fikk tidligere i år overlevert servicefartøyet "Volt Processor" som er bygget ved Damen verft i Nederland.

( VILKÅR )
 
Del saken