Engesunds lukkede betongmerd har en egen vaskerobot som kjører automatisk på kveldstid etter at fisken er fôret.Foto: Camilla Aadland
Engesunds lukkede betongmerd har en egen vaskerobot som kjører automatisk på kveldstid etter at fisken er fôret.Foto: Camilla Aadland
Engesunds lukkede betongmerd har en egen vaskerobot som kjører automatisk på kveldstid etter at fisken er fôret.Foto: Camilla Aadland

Snart skal det svømme fisk i denne betongmerden

Neste uke slepes Engesund Fiskeoppdretts nye lukkede betongmerd til Masfjorden, der den skal fylles med fisk.

Onsdag ble betongmerden høytidelig åpnet på Stamsneset i Bergen der den har blitt bygget.

- Ting tar mer tid enn man forestiller seg. Jeg er glad for at vi fikk muligheten til å bygge dette, og at den grønne konsesjonen virker etter hensikten. Det har bidratt til et nytt og innovativt konsept, sier daglig leder Svein Eivind Gilje i Engesund Fiskeoppdrett til Tekfisk.

600.000 fisk i året

Allerede i 2011 søkte det familieeide oppdrettsselskapet for første gang om FoU-konsesjon for en lukket betongmerd.

- Vi fant ut at det ikke var regningssvarende, sier Gilje.

zoomDaglig leder Svein Eivind Gilje og prosjektleder Gisle Andre Enstad i Engesund Fiskeoppdrett.
Daglig leder Svein Eivind Gilje og prosjektleder Gisle Andre Enstad i Engesund Fiskeoppdrett.

Men da de fikk muligheten gjennom såkalte grønne konsesjoner, som skulle gi ny, miljøvennlig teknologi, kunne planene gjennomføres.

Byggingen av merden startet i august i fjor, og i mai ble den overlevert til Engesund. Etter det har den blitt utstyrt med oksygenanlegg, rør, vaskerobot og annet utstyr.

- Vi har et mål om å produsere opp til 600.000 fisk i året i den, sier GIlje.

Henter vann fra dypet

Tanken er at smolten skal få vokse seg opp til et halvt kilo i den lukkede merden slik at den er mer robust før den settes ut i åpen sjø. 

Under åpningen var leverandører, medeiere og familie invitert. 

- Det er mange lokaliteter i skjermede områder der ordinære merder ikke har livets rett. Der kan slike flåter være bra, sa Gilje til de fremmøtte.

Masfjorden, som har oksygenfattig bunnvann, er et slikt eksempel.

- Fylkesmannen har sagt at vi må ut av området, dermed har vi tenkt at lokaliteten vil være glimrende for et lukket anlegg. Det er dypt og med god gjennomstrømning, sier Gilje.

Den semi-lukkede merden henter vann fra 20 meters dyp som filtreres før det går inn i verden. En delstrøm blir tatt ut og tilsatt oksygen for å sikre høyt nok oksygeninnhold.

zoomUnder fisken er det et sinnrikt rørsystem som skal bidra til å sikre oksygenrikt vann.
Under fisken er det et sinnrikt rørsystem som skal bidra til å sikre oksygenrikt vann.

- Jeg er spent på hvordan det virker når anlegget blir kjørt i gang. Dette er en pilot, sier Dag Horgen, prosjektleder i Austevoll Rør, som har levert sirkulasjonsanlegget.

Det er første gang de leverer et slikt anlegg til en merd på sjøen, vanligvis leverer de til settefiskanlegg på land. 

- Vi har skreddersydd dette til denne merden, sier Horgen.

Robust fisk

Byggingen av betongmerden er finansiert ved hjelp av Innovasjon Norge og European Investment Fund (EIF).

- Motivasjonen vår er å få mer robust fisk, og god tilvekst på stor smolt. Med et slikt anlegg kan vi ta i bruk areal som ikke tidligere har vært egnet, sier GIlje.

Den lukkede merden skal være tilnærmet rømningssikker og beskytte fisken mot lus. 

Betongmerden er bygget av Backer Bergen, nå Bergen Group Sjøsterk, og henter inspirasjon fra fôrflåtene som bygges der.

- Vi overtok anlegget i sommer, og synes det er veldig spennende å jobbe med oppdrett, sier konsernsjef Torger Nærø i Bergen Group.

Selskapet har inngått en avtale med Engesund Fiskeoppdrett om hvordan betongflåten kan kommersialiseres videre.

- Dette er en pilot, og piloter skal man bruke tid til å lære av. Neste steg er å ta dette fra 1000 til 4000 kubikk, sier Nærø.

zoomTorger Nære, konsernsjef i Bergen Group.
Torger Nære, konsernsjef i Bergen Group.

Utviklingstillatelser

Med det mener han planene Engesund Fiskeoppdrett har for eventuelle utviklingstillatelser. Selskapet har fått avslag på sin søknad omet lukket tilvekstanlegg i betong, men har klaget til Fiskeridepartementet.

- Vi ønsker å bygge videre på dette med to anlegg på 4000 kubikk, sier Gilje.

Han mener konseptet de har søkt utviklingstillatelse for er fundamentalt forskjellig fra den nye betongmerden, og viser blant annet til at vanngjennomstrømningen skal skje på en ny måte, alt av avløp skal renses og at fisken her kan vokse opp til 1,5 kilo.

- Vi håper Fiskeridepartementet ser verdien av å få realisert et større lukket anlegg. Når det gjelder arealbehov er det en glimrende idé å få opp størrelsen på fisken i lukkede anlegg i de innerste fjordene før de tas ut på eksisterende anlegg. Det kan effektivisere driften på eksisterende lokaliteter, sier han.

Den nye merden skal testkjøres i en måneds tid før den fylles med fisk på 180 gram i oktober. Etter planen skal fisken hentes opp igjen og flyttes over i ordinære merder før jul.

zoomStortingsrepresentant og tidligere Stord-ordfører Liv Kari Eskeland (H) stod for snorklippingen.
Stortingsrepresentant og tidligere Stord-ordfører Liv Kari Eskeland (H) stod for snorklippingen.
( VILKÅR )
 
Del saken