«Kronprins Haakon» skal overvåke miljø- og klimatilstanden i havområdene i Arktis og Antarktis.Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt
«Kronprins Haakon» skal overvåke miljø- og klimatilstanden i havområdene i Arktis og Antarktis.Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt
«Kronprins Haakon» skal overvåke miljø- og klimatilstanden i havområdene i Arktis og Antarktis.Foto: Øystein Mikelborg / Norsk Polarinstitutt

I dag drar dette skipet på sitt første tokt

«Kronprins Haakon» starter nå ordinær drift.

Det isgående havforskningsfartøyet blir i dag overrakt fra Havforskningsinstituttet til Norsk Polarinstitutt. Det skjer i Breivika havn i Tromsø. Det er også her skipet drar på sitt første forskningstokt fra. 

Skipet har tidligere vært på testtokt. Det første ordinære toktet går i retning Svalbard, og starter mandag ettermiddag, etter at det har vært en markering om bord.

Toktet er en del av forskningsprosjektet Arven etter Nansen, som er et samarbeidsprosjekt mellom ti norske forskningsinstitusjoner.

Fartøyet eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet, mens Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet blir den største brukeren.

Skipet kom til Norge på nyåret, og ble overlevert i mars, etter flere forsinkelser. Prisen på skipet, som er et topp moderne forskningsskip er anslått til 1,4 milliarder.

Det er blant annet 14 forskningslaboratorier om bord, et basseng på midten som går ned på havet slik at utstyr kan settes ned også i dårlig vær, det er utstyr for tråling, automatiske undervannsfarkoster (ROV) og opplegg for å håndtere en liten borerigg.

( VILKÅR )
 
Del saken