Sensorer er en av tre nye, viktige teknologier, ifølge FAO.Foto: Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet
Sensorer er en av tre nye, viktige teknologier, ifølge FAO.Foto: Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet
Sensorer er en av tre nye, viktige teknologier, ifølge FAO.Foto: Jostein Saltskår, Havforskningsinstituttet

Disruptiv teknologi revolusjonerer sjømatnæringen

Ny teknologi har potensialet til å forandre prosesser, lønnsomhet og bærekraft i sjømatsektoren.

Disruptiv teknologi, altså ny teknologi som erstatter en etablert teknologi og skaker en industri eller skaper en helt ny industri, endrer alt fra bilsikkerhet til shopping til kommunikasjon, skriver IntraFish

Men hva med sjømatindustrien, finnes det disruptiv teknologi som har eller vil ha en betydelig innvirkning på den globale produksjonen av og handelen med fisk?

Ifølge en ny rapport fra FN-organisasjonen FAO har bruken av disruptiv teknologi innen fiskeri og havbruk potensialet til å endre sektoren. Rapporten tar for seg tre voksende disruptive teknologier som trolig vil spille en rolle i sjømatindustrien fremover: blockchain, sensorer og automatiske identifikasjonssystemer (AIS).

Blockchain

Blockchain er en slags regnskapsbok som sporer alle dataene assosiert med et produkt eller en tjeneste, fra dets opprinnelse eller produksjon frem til det når forbrukeren.  Ifølge rapporten er «produktets aktivitet registrert som en blokk med informasjon med en unik tidsstemplet kode som er tilgjengelig for alle i verdikjeden. Informasjonen blir delt i blokker, men kan ikke endres».

Blockchain lover å redusere tidskrevende registrering samtidig som den tilbyr en større grad av gjennomsiktighet (transparens). 

«Vanskeligheten med å ødelegge informasjon i blokk-kjeden styrker sporbarheten til fiskeprodukter i verdikjeden, noe som gjør det mulig for flere fiskerier, havbruksselskaper og fiskefabrikker å møte importkrav og sanitære standarder i mange land», skriver FAO i rapporten.

«Forbedret sporbarhet vil også gjøre det mulig å oppfylle voksende etterspørsel hos kjøpere etter lovlig og bærekraftig hentet fisk. I noen fiskerier og havbruksselskaper vil det bidra til å møte sertifiseringskrav», heter det.

I denne podkasten snakker Dag Sletmo blant annet om mulighetene block chain gir:

Sensorer

Den moderne verden ser ut til å være overfylt med sensorer av ett eller annet slag. Biler har sensorer som kan oppdage når andre kjøretøy er for nære, og vi bruker sensorer for å spore treningen vår.

Sensorer har også funnet veien inn i sjømatindustrien og forventningen er at bruken av sensorer vil fortsette å øke. 

«De gjør det mulig med tjenester som var umulig å forestille seg for noen få år siden, slik som nær sanntidssporing av havfiske, kontakt med nødtjenester eller applikasjoner for å sjekke bølgehøyde før man fisker», heter det i rapporten. 

På fartøy kan kameraer og andre sensorer bedre overvåkningen av fangsten, inkludert utplassering av utstyr og prosessutstyr, skriver FAO. 

«Bruk av programvare for bildegjenkjenning for å oppdage og klassifisere fangstede arter automatisk som allerede testes eller brukes i utvalgte fiskerier, kan føre til disruptive forbedringer av observasjoner om bord og fangstrapportering, og en mye bedre forståelse av bestander og fiskerier», heter det.

Automatiske identifikasjonssystemer (AIS)

Det maritime automatiske identifikasjonssystemet er et automatisk sporingssystem som brukes for å unngå kollisjoner med skip. Selv om det maritime AIS-systemet først og fremst ble utviklet for å øke sikkerheten til sjøs, gir den også maritime myndigheter en bedre mulighet til å overvåke trafikken til sjøs og til å identifisere fartøy.

Overvåkningssystem for fartøy (VMS), som bruker satelittkommunikasjon, brukes også i kommersielt fiskeri for å gjøre det mulig for miljøorganisasjoner og forvaltningsmyndigheter å spore og overvåke aktivitetene til fiskefartøyene. 

«Med kombinasjonen av AIS og VMS utvikles et stort spekter av applikasjoner innen områdene kollisjonsunngåelse, trafikktjenester, maritim sikkerhet, navigasjonshjelp, redningstjenester, ulykkesetterforskning, strømestimater, infrastrukturbeskyttelse, flåte- og cargosporing og overvåkning og kontroll av fiskeflåten», heter det i rapporten. 

Disruptiv teknologi er akkurat det navnet sier: den endrer måten en industri har operert på dramatisk.

«Hvis det administreres godt, tilbyr disruptive teknologier store muligheter til å forbedre den tekniske og finansielle effektiviteten til sektoren, skape nye arbeidsmuligheter, forbedre matsikkerhet og levebrød», konkluderer FAO-rapporten.

( VILKÅR )
 
Del saken