Skipet vil være kontinuerlig i drift.Foto: Øystein Mikelborg
Skipet vil være kontinuerlig i drift.Foto: Øystein Mikelborg
Skipet vil være kontinuerlig i drift.Foto: Øystein Mikelborg

Milliardskipet har gjennomført sitt første testtokt

Forskere har fått testet utstyret om bord på det nye forskningsskipet «Kronprins Haakon».

Testingen foregikk blant annet i Malangen og Kaldfjorden i Troms, og forskerne har blant annet testet det marinbiologiske og oseanografiske utstyret, melder forskningsprosjektet Arven etter Nansen på Facebook. 

Arven etter Nansen har planer om totalt 285 toktdøgn på «Kronprins Haakon» frem til 2022.

Fartøyet eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet, mens Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet blir den største brukeren.

Skipet kom til Norge på nyåret, og ble overlevert i mars, etter flere forsinkelser. Prisen på skipet, som er et topp moderne forskningsskip er anslått til 1,4 milliarder.

Under testtoktet er det blant annet foretatt målinger til et pågående forskningsprosjekt. 

- Alt i alt har dette testtoktet vært svært nyttig for både Arven etter Nansen-forskerne og mannskapet om bord på «Kronprins Hakon», heter det i meldingen.

Flere testtokt vil gå av stabelen de neste par ukene før det første ordentlige vitenskapelige toktet i Arven etter Nansen kaster loss fra Tromsø retning Svalbard med «Kronprins Haakon» 6. august.

Det er blant annet 14 forskningslaboratorier om bord, et basseng på midten som går ned på havet slik at utstyr kan settes ned også i dårlig vær, det er utstyr for tråling, automatiske undervannsfarkoster (ROV) og opplegg for å håndtere en liten borerigg.

Her kan du se video fra skipet:

( VILKÅR )
 
Del saken