Jarl Giske, professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen.Foto: Camilla Aadland
Jarl Giske, professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen.Foto: Camilla Aadland
Jarl Giske, professor og marin dekan ved Universitetet i Bergen.Foto: Camilla Aadland

Mener det bør fiskes langt mer krill og raudåte enn i dag

- Vi må flytte fokuset fra de få artene man høster i dag, til mange flere, sier professor Jarl Giske ved Universitetet i Bergen.

Han er opptatt av balansert høsting, som er et forsøk på å gjøre trykket fra den som høster fra havet så jevnt som mulig, slik at effekten av høstingen blir minst mulig.

- Vi bør egentlig ta ut like mye, helt fra virus til hval. Det er helt umulig, blant annet fordi vi ikke har redskap til det og det blir for dyrt, men vi må bort fra idealet til noe som nærmer seg mulighetene for balansert høsting, sier Giske i denne podkasten:

Svaret blir dermed å fiske mer raudåte og krill som er lenger nede i næringskjeden enn for eksempel torsk og sei. Raudåte er en liten hoppekreps som beiter på planteplankton, og Calanus i Troms er i gang med å utvikle teknologi for å kunne fiske arten

- Kvotene som er gitt for raudåte er svært små sammenlignet med kvotene som tas høyere i sjøen. Men teoretisk sett skulle det vært omvendt, sier Giske.

Mange frykter at overfiske av arter som krill og raudåte kan gi mindre fisk høyere i næringskjeden. Professoren mener det er langt igjen før det blir et problem. 

- Dette må skje gjennom gjennomtenkte, balanserte mekanismer som skal ta vare på diversiteten, sier han.

Hør mer om balansert høsting og hvordan en matematisk modell kan vise hvilke valg fisken vil ta i podkasten. Det gjør du ved å trykke på spilleren over eller søke opp Tekfisk i podkastspilleren din.

Her finner du alle podkastene til Tekfisk, og her er noen utvalgte episoder:

( VILKÅR )
 
Del saken