Havkar har søkt utviklingstillatelser til konseptet Aqua Terminal. 
Havkar har søkt utviklingstillatelser til konseptet Aqua Terminal. 
Havkar har søkt utviklingstillatelser til konseptet Aqua Terminal. 

Ny søknad om utviklingstillatelser behandlet

Havkar søkte om seks utviklingstillatelser for å utvikle Aqua Terminal.

Fiskeridirektoratet mener imidlertid at konseptet ikke oppfyller vilkåret om betydelig innovasjon, og har derfor avslått søknaden fra Havkar.

Konseptet består av en åttekantet flytende terminal omgitt av seks rektangulære merder for lakseoppdrett og én anløpskai for brønnbåt, i en stjerneformasjon.

Merdene og anløpskaien er forbundet til den sentrerte terminalen med gangbro og fortøyning, og alle komponenter skal ha individuell fortøyning mot omgivelsene.

Det anføres i søknaden at konseptet vil kunne løse utfordringer akvakulturnæringen har både med lakselus, rømming, utslipp og arealbegrensninger. Etter planen skal anlegget lokaliseres i Austevoll kommune i Hordaland.

( VILKÅR )
 
Del saken