"Sofie" ble overlevert fra Grovfjord Båtbyggeri til brødrene Leif Einar og Bjørn Karlsen i Svolvær i februar i år. Båten har allerede installert Proff Kuldes miljøvennlige kjølesystem.Foto: Jon Eirik Olsen
"Sofie" ble overlevert fra Grovfjord Båtbyggeri til brødrene Leif Einar og Bjørn Karlsen i Svolvær i februar i år. Båten har allerede installert Proff Kuldes miljøvennlige kjølesystem.Foto: Jon Eirik Olsen
"Sofie" ble overlevert fra Grovfjord Båtbyggeri til brødrene Leif Einar og Bjørn Karlsen i Svolvær i februar i år. Båten har allerede installert Proff Kuldes miljøvennlige kjølesystem.Foto: Jon Eirik Olsen

Utvikler mer miljøvennlig kjøleanlegg for fiskefartøy

Proff Kulde AS har utviklet en fordamper som bruker CO2 som kuldemedium, for å kunne levere mer miljøvennlige kjøleanlegg for fiskefartøy.

Det melder Innovasjon Norge.

De siste årene har myndighetene innført strenge reguleringer for bruken av tradisjonelle kuldemedier, som freon og ammoniakk. Derfor velger stadig flere å gå over til systemer som benytter CO2 i stedet.

Et RSW-anlegg (refrigerated sea water-anlegg) er et kjølesystem som bruker sjøvann for å holde fisk og annen fangst kald om bord på fiskebåter inntil den blir levert på land.

Konkurrentene benytter fordampere som historisk sett ble utviklet for olje og gassindustrien, men Proff Kulde har utviklet en løsning som egner seg bedre for kuldebransjen. Det nye RSW-anlegget tar mindre plass og er rimeligere både å produsere og drifte.

Dette betyr at mindre fiskefartøyer, som tidligere ikke har hatt muligheten, nå også kan installere et miljøvennlig RSW-anlegg. Det åpner opp for et nytt marked og sørger for at en større del av fiskeflåten får bli med på det grønne skiftet.

To fartøy har allerede installert Proff Kuldes RSW-anlegg med gode resultater, og selskapet håper å komme i gang med salg og leveranser til neste år.

Proff Kulde fikk både tilskudd og lån fra Innovasjon Norges Miljøteknologiordning. Det ga dem mulighet til å teste ut om løsningen ville fungere i praksis.

( VILKÅR )
 
Del saken