Kaster en tredjedel av fisken som fanges

30 millioner tonn fisk, en tredel av all fisken som fanges hvert år, havner aldri på tallerkenene. Verdens forbruk av fisk er ikke bærekraftig, ifølge ny FN-rapport.

Mens stadig flere land tyr til fiske for å skaffe mat til økende befolkninger, øker andelen som kastes av den fisken som fanges, melder NRK.

35 prosent av all fisken kastes, går det frem av rapporten om status for verdens fiskerier som FN-organisasjonen Verdens matvarefond (FAO) har lagt fram.

Rundt en fjerdedel av det som kastes skyldes utkast, at fiskerne kaster fisken tilbake i havet fordi den er for liten eller av feil art.

Resten av svinnet skyldes at fisken blir dårlig før den når forbruker, for eksempel at den råtner fordi det mangler kjøleanlegg.

( VILKÅR )
 
Del saken