SkaMik har utviklet avlusningsenheten Wellfighter.Foto: SkaMik
SkaMik har utviklet avlusningsenheten Wellfighter.Foto: SkaMik
SkaMik har utviklet avlusningsenheten Wellfighter.Foto: SkaMik

Har utviklet ny avlusningsenhet

SakMik lanserer Wellfighter, som er en ny enhet for avlusning.

- Denne avlusingsenheten er, som navnet antyder, primært designet og utviklet for brønnbåt, sier sjefutvikler og daglig leder i SkaMik, Geir Skarstad, i en pressemelding. Han sier at den også kan fungere som «stå alene»-enhet på mindre fartøy

- Wellfighter kombinert med ferskvannsavlusing i brønnbåt vil redusere den totale behandlingstida inne i fartøyets tanker. Det er tale om faktisk besparelse på flere timer, noe som vil gi reduserte kostnader og ikke minst økt kapasitet på brønnbåt, sier operasjonssjef Tore Mo.

Avlusingsenheten opererer skånsomt med sjøvann og dyser med lavt trykk.

Prototypen av Wellfighter er utviklet i samarbeid med Slåttland Group og engineeringsselskapet HUGG.

 Hele den første serien på sju enheter er alt solgt.

( VILKÅR )
 
Del saken