Blåskjell blir borte fra steder "de alltid har vært".Foto: Andrew Norton/ Steen-Hansen Havbruk
Blåskjell blir borte fra steder "de alltid har vært".Foto: Andrew Norton/ Steen-Hansen Havbruk
Blåskjell blir borte fra steder "de alltid har vært".Foto: Andrew Norton/ Steen-Hansen Havbruk

Prøver å finne ut hvorfor blåskjell forsvinner

De siste årene har Havforskningsinstituttet (HI) fått mange henvendelser om blåskjell som forsvinner eller dør.

Endringer i blåskjellbestandene er ikke et norsk fenomen. Blåskjellene er generelt i endring i Europa, melder HI.

- Endringen har pågått over tid, sannsynligvis over flere tiår, forteller forsker Stein Mortensen ved Havforskningsinstituttet.

Han sier at blåskjellene ikke har forsvunnet, men at de har «endret livsstrategi». Det betyr at de for eksempel har flyttet på seg, valgt «nye» levesteder eller spredt seg utover et større område.

Blåskjellene har også bredt seg lengre nordover enn før. Siden 2004 har det vært blåskjell å finne på Svalbard, der de nå også kan reprodusere.

At blåskjellene har spredt seg så langt nord, er også knyttet til høyere sjøtemperatur i overflatevannet.

- Vi har ikke klart finne dette ene svaret på nedgangen i flere lokale blåskjellbestander langs norskekysten, sier forskeren.

Forskerne antar at det er flere årsaker som ligger bak «mysteriet». Det kan handle om miljøendringer og kanskje også om endringer i genene til blåskjellbestandene.

Samtidig kan noen av tilfellene av brå dødelighet være relatert til sykdom.

Blåskjell er en viktig art. Den brukes også som en indikator på miljøtilstand/forurensning i havområder.

Endringer i blåskjellbestanden vil virke inn på dette arbeidet.

- Vi på Havforskningsinstituttet vil fortsette å følge utviklingen, med å hente inn informasjon og data, sier Mortensen.

( VILKÅR )
 
Del saken