Viewpoint Seafarm har testet sitt konsept for havbasert oppdrettsanlegg i Nederland.Foto: MARIN
Viewpoint Seafarm har testet sitt konsept for havbasert oppdrettsanlegg i Nederland.Foto: MARIN
Viewpoint Seafarm har testet sitt konsept for havbasert oppdrettsanlegg i Nederland.Foto: MARIN

Fikk avslag på plattformkonsept

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Viewpoint Seafarm AS sin søknad om 20 utviklingstillatelser til oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen.

Det skriver direktoratet i en melding.

Konseptet tar utgangspunkt i oppdrett på eksponerte lokaliteter ved bruk av en boreplattform fra petroleumsnæringen. Basen for oppdrett vil være en ombygd eldre plattform mens produksjonsenhetene i anlegget skal være merder som festes på plattformen og omkranser den.

53 utviklingstillatelser klare så langt
 Merdene består av boksformede fagverkskonstruksjoner i stål med to bur i hver. Burene har notpaneler langs veggene og notpose i bunn. Selve plattformen skal være basen for driften og skal ha alt utstyr som er nødvendig for produksjonen av laks.

Selskapet har planlagt å etablere plattformen på lokalitet Blikkvær i Rødøy kommune.

Ifølge søker er prosjektets primære utviklingsmål å utvikle teknologi som kan åpne nye arealer i mer eksponerte områder for havbruk. Direktoratet mener imidlertid at konseptet ikke er egnet til å bidra til å løse en eller flere av miljø- og arealutfordringene som akvakulturnæringen står overfor, og har derfor valgt å avslå søknaden.

( VILKÅR )

 
Del saken