Havbruksstasjonen i Tromsø.Foto: Kjetil Robertsen, Nofima
Havbruksstasjonen i Tromsø.Foto: Kjetil Robertsen, Nofima
Havbruksstasjonen i Tromsø.Foto: Kjetil Robertsen, Nofima

Får 13,5 millioner til å forske på resirkulering i oppdrett

Havbruksstasjonen i Kårvika utenfor Tromsø har fått en bevilgning på 13,5 millioner kroner til etablering av forskningsanlegg for oppdrett av fisk i resirkulerte akvakultursystemer (RAS).

Anlegget har en totalkostnad på om lag 45 millioner og skal være fullført i 2020.

Det er forskningsinstituttet Nofima som eier og driver Havbruksstasjonen i Tromsø sammen med UiT Norges arktiske universitet, heter det i en pressemelding.

Kan forske på design og drift

Resirkuleringsteknologien, som først og fremst brukes på landbasert settefiskproduksjon, innebærer at avløpsvannet fra fiskekar ikke sendes ut i avløp, men gjennomgår flere renseprosesser, blant annet i et biologisk filter, før det gjenbrukes i fiskekarene. Dette gjør det mulig å øke vesentlig det antall fisk som kan produseres per liter forbrukt ferskvann.

Det nye anlegget vil forbedre mulighetene til næringen til å utvikle og forske på design og drift av slike anlegg, noe som er utfordrende i kommersielle anlegg. Anlegget åpner nye muligheter for etterutdanning av personell fra oppdrettsnæringen og utdanning av kandidater med riktig kompetanse ved universitetet.

Vil bidra

Pengene kommer fra Troms fylkeskommune.

- Det er flere nye settefiskanlegg i fylket og landsdelen som nå tar i bruk resirkuleringsteknologi og flere er under etablering. Det er stort behov for økt innsats innen havbruksforskning i nord, spesielt innen bruk og utvikling av den teknologien som næringen i stadig større grad benytter på landbasert produksjon. Dette må universitetet og forksningsmiljøene møte med moderne infrastruktur. Derfor går vi så sterkt inn, sier fylkesråd for kultur næring Sigrid Ina Simonsen i Troms fylkeskommune i meldingen.

Anlegget vil også bli tilrettelagt for formidling av FoU-basert kunnskap og vil levere kompetanse og opplæring for forskere, studenter, lærlinger i den videregående skole og andre med behov for kurs og utdanningstilbud på feltet. Anlegget vil bli utformet og driftet i tett samarbeid med næringen i regionen slik at optimal og næringsretta bruk av anlegget sikres.

( VILKÅR )
 
Del saken