Fiskeriminister Per Sandberg ved et kar med årsgamle berggylter. Politisk rådgiver Britt Dalsbotn står ved siden av ham.Foto: Ole Jacob Riise
Fiskeriminister Per Sandberg ved et kar med årsgamle berggylter. Politisk rådgiver Britt Dalsbotn står ved siden av ham.Foto: Ole Jacob Riise
Fiskeriminister Per Sandberg ved et kar med årsgamle berggylter. Politisk rådgiver Britt Dalsbotn står ved siden av ham.Foto: Ole Jacob Riise

Per Sandberg ønsker mer forskning på leppefisk

Tirsdag besøkte Per Sandberg (FrP) Havforskningsinstituttet på Austevoll for å se det nyeste innen forskningen på kveite og leppefisk.

På omvisningen blir Sandberg introdusert til årets og fjorårets kull med berggylt og rognkjeks.

- Dette anlegget tilrettelegger for forskning på leppefisk gjennom hele produksjonssyklusen deres, sier forskningsdirektør for akvakultur ved Havforskningsinstituttet, Geir Lasse Taranger. 

Rommet er kritthvitt og stille. Sirkulasjonssystemer lager små krusninger i overflatene til de 16 bassengene i rommet. Her vokser leppefisker fra yngel til fullvoksen lusespiser under forskernes oppsyn. 

- Det er et stort trykk fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet for å forske mer på, og produsere leppefiskarter som rognkjeks og berggylt. Forskerne her fører rapporter og diskuterer resultatene av forskningen med forvaltningen, sier han.

zoomPer Sandberg i samtale med Birgitta Nordberg, forsker ved Havforskningsinstituttet.
Per Sandberg i samtale med Birgitta Nordberg, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Vil forske mer på leppefisk

Etter vinterens rekordstore overfiske av leppefisk, lukket fiskeriministeren Per Sandberg leppefisket. Han tror forskning vil hjelpe på situasjonen.

- Vi kommer til å trenge mer forskning på leppefisk i fremtiden. Med hell, kommer vi til å kunne produsere dem i oppdrett slik at vi slipper å bekymre oss for bestandsutviklingen, sier Sandberg.

Han forteller at forskning på bestandsutviklingen hos leppefisk er noe han ønsker mer av for å opprettholde en bærekraftig næring. 

Trans-kveiter er et gjennombrudd i oppdrettsnæringen 

Seksjonsleder ved Havforskningsinstituttet, Kjetil Stensland leder omvisningen til kveitetankene hvor forskeren Birgitta Nordberg venter. 

- Forskning på kveite i oppdrett er noe vi har holdt på med i flere år, og da er vi takknemlig for støtten fra Fiskeridepartementet som tillater oss å tenke langsiktig i vår forskning, sier Nordberg til fiskeriministeren.

Hun forklarer at Havforskningsinstituttet har behandlet hunnkveiteyngel gjennom tørrfôr, slik at de utvikler seg til hannfisker. De har fremdeles genene til hunnfisk, men kan produsere melk som hannfisk når de blir kjønnsmodne. De behandlede kveitene er ideelle som stamfisk i fiskeoppdrett da de bare produserer kvinnelig avkom - som generelt er større enn hannkveiter.

Forskeren har tro på kveite som oppdrettsart, og mener ny forskning kan bidra til økt produksjon.

zoomKveiter i tank hos Havforskningsinstituttet på Austevoll.
Kveiter i tank hos Havforskningsinstituttet på Austevoll.

Ønsker kompetansesenter på Austevoll. 

Taranger forklarer til Sandberg at Havforskningsinstituttet på Austevoll gjør en innsats for at gründere i fiskerinæringen skal få anvende kunnskapen til instituttet.

- Vi ser på muligheten for å opprette et kompetansesenter i skjæringspunktet mellom forskningsstasjonen på Austevoll og Austevoll videregående skole slik at vi får et samarbeid mellom forskning og utdannelse. Vi ønsker at det skal være et tilbud til næringslivet og gründere som ønsker å komme dit for å lære, sier Taranger.  

Utarbeidelsen av dette ledes av Austevoll kommune.

- Det er ikke noen hinder i veien for dette prosjektet, men det er tidkrevende og tungt å få gjennomslag, legger Taranger til. 

Litt nerdete

Sandberg uttrykker at han er fornøyd med besøket hos Havforskningsinstituttet på Austevoll. 

- Jeg er spesielt glad i å besøke forskningsanleggene. Som fiskeriminister har jeg et nærmest nerdete forhold til forskningen, og da er det utrolig givende å se utviklingen mot fremtiden av næringen.

- Forskningen på Havforskningsinstituttet er fantastisk spennende, og derfor har jeg bedt forskerne om å gi meg ekstra skoletimer denne uka, legger Sandberg til. 

( VILKÅR )
 
Del saken